Laadunvarmistusmittausten oikea-aikainen toteutus

Olemme julkaisseet blogikirjoituksia pääasiassa Vertian työkulttuurista sekä erilaisista mittauksista ja tutkimuksista, joita toimitamme asiakkaillemme. Tässä kirjoituksessa ajatuksenani oli avata hieman prosessia, jolla aikataulutamme kyseisiä mittauksia. Yksi organisointitiimimme tehtävistä on olla säännöllisesti yhteydessä työmaiden yhteyshenkilöihin, ja tavoitteena on, että mittaajamme olisi oikeaan aikaan työmaalla, jotta vältettäisiin tarpeettomat viivytykset työmaan aikataulussa tai muut ikävät yllätykset.