Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 2/2015

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 2/2015

Ilmatiiveys uusissa pientaloissa parantunut jatkuvasti

Ilmatiiveyteen uusissa rakennuksissa on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erityisesti talotehtaat ja rakennusliikkeet ovat oivaltaneet asian tärkeyden. Parhaat talotehtaat pääsevät ilmanvuotoluvuissa keskiarvoltaan jo alle 0,6:n ja valtaosa tiivistysten osalta valmiiksi asennetuista talopaketeista pääsee alle yhden. Viimeisen vuoden aikana mitatut pientalot ovatkin olleet keskimäärin noin 25 % parempia verrattuna vuoden 2013 tasoon.

Merkittävä ilmavuoto löytyy yleisimmin ulko-ovista

Eniten merkittäviä vuotoja löytyy ulko-oven tiivisteestä. Ne johtuvat usein oven puutteellisesta säädöstä. Toiseksi ja kolmanneksi eniten vuotoja löytyy ulkoseinän ja alapohjan sekä ulkoseinän ja yläpohjan välisistä tiivistyksistä. Neljänneksi merkittävimmin vuotoa tulee sähköläpivienneistä, jotka johtuvat useimmiten puutteellisesta tiivistämisestä. Höyrynsulkumuovien sauman teippaukset vuotavat myös usein merkittävästi.

Yksittäinen suuri vuoto löytyy useimmin teknisestä tilasta löytyvästä putkiläpiviennistä. Läpiviennin tiivistäminen on usein unohtunut kokonaan ja on helposti korjattavissa esimerkiksi teippaamalla tai uretaanilla. Tämän vuodon vaikutus ilmanvuotolukuun omakotitalossa on arviolta usein yli 0,2.

Tule kuuntelemaan aiheesta Rakennusfysiikka 2015 -seminaariin

Toimitusjohtajamme Topi Jokinen on puhumassa aiheesta Tampere-talolla 20-22.10.2015 järjestettävässä Rakennusfysiikka 2015 -seminaarissa.

Raportti uusien pientalojen ilmatiiveyden tilasta neljännesvuosittain

Julkaisemme joka vuosineljännes tekemiimme tiiveysmittauksiin perustuen raportin uusien pientalojen ilmatiiveyden tilasta Suomessa.