28.5.2020

Kosteusmittauksen toteutus

Tältä sivulta löydät lisätietoa kosteusmittauksen toteutuksesta kohteessasi.

Kosteusmittaus tehdään erikseen kuivissa ja märissä tiloissa

Tyypillisesti mittaukset tehdään erikseen kosteissa ja kuivissa tiloissa. Kosteiden tilojen vedeneristeet vaativat useimmiten 90 RH-% kosteuden arviointisyvyyden ennen päällystämistä. Kuivissa tiloissa vaaditaan usein arviointisyvyydelle 85 RH-% ja lisäksi matalemmalta syvyydeltä 75 RH-%. Varmista kuitenkin vaadittava RH-%-arvo aina materiaalitoimittajalta.

Mittaa kosteus ennen kuin aloitat päällystämisen

Kosteus kannattaa mitata ennen kuin betonia aletaan päällystämään. Mikäli mittauksessa todetaan, että betoni ei ole riittävän kuiva, pitää betonin antaa vielä kuivua ennen päällystämistä. Kuivumista edesauttaa kohteeseen huolellisesti järjestetty ilmanvaihto, esim. liesituulettimella tai erillisellä puhaltimella. Myös korkea lämpötila edesauttaa kuivumista, joten joskus saattaa olla tarpeen käyttää erillisiä lämmittimiä. Tarvittaessa kosteus kannattaa mitata uudestaan, mikäli mittauksessa on ilmennyt kuivumisen olleen poikkeuksellisen hidasta.

Riittävä betonin kuivuus riippuu päällystemateriaalista

Eri päällystemateriaalit vaativat betonilta erilaista suhteellista kosteutta (RH-% -arvo) ennen kuin betoni voidaan niillä päällystää. Nyrkkisääntö sentti per viikko on luotu päällystemateriaaleille, joilla betonin vaadittu RH-%  on 90 arviointisyvyydellä. Jos vaadittu RH-% on alle 90, vaatii kuivatus pidemmän ajan. Myös, jos kuivatusolosuhteet eivät ole riittävän hyvät, ei nyrkkisääntö päde.

Esimerkkejä päällystysmateriaaleista ja betonin vaadittavista RH-% -arvoista arviointisyvyydellä

Päällystemateriaali Vaadittu RH-% arviointisyvyydellä
Kelluva lautaparketti ja alusmateriaali 85
Laminaatti + vesihöyrytiivis alusmateriaali 85
Muovimatto 85
Vedeneristeet 85 – 95

Huom! Varmista aina vaadittava RH-% -arvo materiaalitoimittajalta.

Arviointisyvyys riippuu betonilaatan paksuudesta

Kosteusmittaus voidaan tehdä näytepala- tai porareikämenetelmällä. Molemmissa menetelmissä mittaussyvyydet ovat samoja. Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta. Yhteen suuntaan kuivuvissa rakenteessa 40 %. Mittaus tehdään kuitenkin aina enintään 70 mm syvyydestä.

Näytepalamittaus omakotitaloon

Omakotitaloissa betonin kosteus mitataan yleensä käyttämällä näytepalamittausta. Näytepalamittaus on tarkin mittausmenetelmä betonin suhteellisen kosteuden selvittämiseksi, sillä se ei ole niin altis olosuhteiden muutoksille kuin muut menetelmät. Näytepalamittauksessa otetaan näyte n. 5×10 cm alueelta tyypillisesti WC:stä ja kylpyhuoneesta. Näytteenottosyvyys riippuu betonilaatan paksuudesta. Asiakas osoittaa näytteenottopaikat, jotta ei osuta putkiin. Näytteenottopaikka varmistetaan myös lämpökameralla, jos lattialämmitys on käytössä.

Näytepalamittauksessa tulokset saat heti seuraavana päivänä mittauksesta. Lopullisen raportin saat viikon kuluessa.

Näin näytepalamittaus toimii

  1. Tarvittaessa varmistetaan betonin syvyys tekemällä läpireikä.
  2. Näytteen otto kahdesta mittauspisteestä, esim. WC ja kylpyhuone.
  3. Näyte viedään yöksi tasaisiin olosuhteisiin.
  4. Tulos luetaan seuraavana aamuna ja ilmoitetaan asiakkaalle sekä annetaan suositukset jatkotoimenpiteistä.
  5. Kosteusmittausraportti toimitetaan viikon sisällä mittauksesta.

kosteusmittaus

Isommat työmaat kustannustehokkaasti porareikämenetelmällä

Porareikämenetelmän käyttäminen on järkevää silloin, kun näytteitä otetaan samalla kertaa useista mittapisteistä. Sen käyttö onkin kustannustehokkainta isommilla työmailla, kuten rivi- ja kerrostalotyömailla. Porareikämenetelmällä tehdyssä kosteusmittauksessa porataan reikä betoniin. Reiän syvyys riippuu betonilaatan paksuudesta. Reikään asennetaan tiiviisti sähköputki ja tämä jätetään tasaantumaan työmaalle vähintään kolmeksi vuorokaudeksi. Kosteus mitataan putkesta toisella mittauskäynnillä. Asiakas osoittaa porauspaikat, jotta ei osuta putkiin. Näytteenottopaikka voidaan varmistaa myös lämpökameralla, jos lattialämmitys on käytössä.

Porareikämenelmällä tehdyssä mittauksessa tulokset saa toisen mittauskerran yhteydessä. Lopullinen raportti toimitetaan viikon kuluessa.

Näin porareikämittaus toimii

  1. Haluttuihin mittauspaikkoihin porataan reiät ja niihin asennetaan kosteusmittausputki tiiviisti.
  2. Reikien annetaan tasaantua vähintään kolme vuorokautta.
  3. Tulokset luetaan erillisellä mittauskäynnillä mittauspisteistä ja ilmoitetaan asiakkaalle sekä annetaan suositukset jatkotoimenpiteistä.
  4. Kosteusmittausraportti toimitetaan, kun kaikki mittaukset on tehty loppuun.

Kosteusmittausraportti on arvokas todistus rakentamisen laadusta

Kosteusmittauksesta saat aina selkeän raportin. Raportissa on esitetty mitatut betonin suhteelliset kosteudet sekä jatkotoimenpidesuositukset betonin kuivattamiseksi, mikäli betoni ei ole vielä riittävän kuiva. Raportti on hyvä olla näyttää myyntitilanteessa mahdolliselle ostajalle todistukseksi siitä, että betonin suhteellinen kosteus on mitattu asianmukaisella tavalla ennen kuin on alettu päällystämään.

Tilaa kosteusmittaus alan joustavimmalta toimijalta

Teemme kosteusmittauksia ympäri Suomen. Asiakkaamme ovat myös alan tyytyväisimpiä ja palveluihimme luottavatkin valtaosa talotehtaista, rakennusliikkeistä ja yksityisasiakkaista. Toiminnallemme tunnusomaista on joustavuus, huippuluokan asiakaspalvelu ja aito halu kehittää suomalaisen rakentamisen laatua eteenpäin. Mittaajillamme on myös Rakenteiden kosteuden mittaajan Eurofins-henkilösertifikaatit.