13.8.2015

Suurten rakennusten tiiveysmittaus

suurten-rakennusten-tiiveysmittaus

Meiltä saat vaativat suurten rakennusten tiiveysmittaukset ympäri Suomen. Kalustollamme kykenemme mittaamaan jopa yli 400 000 m3 kokoiset kohteet.

Kerrostalon tiiveysmittaus

Kerrostalon tiiveysmittaus tehdään yhteen portaaseen kerrallaan. Porraskohtaisessa tiiveysmittauksessa paineovi sijoitetaan mahdollisimman keskelle rakennusta korkeussuunnassa, jotta minimoidaan savupiippuilmiön vaikutus. Vuotokohdat paikannetaan portaan vaipan alalta. Näin löydetyt vuodot voidaan korjata ja parantaa siten koko rakennuksen tiiveyttä. Jokaisesta portaasta mitataan erikseen ilmanvuotoluku. Lopullinen rakennuksen ilmanvuotoluku on eri portaiden ilmanvuotolukujen keskiarvo.

Kerrostalot voidaan mitata vaihtoehtoisesti myös asunto kerrallaan. Tällöin ilmanvuotoluvun määrittämiseksi riittää, että mitataan vähintään 20 % asunnoista. Asuntokohtaisessa tiiveysmittauksessa vuotokohdat paikannetaan niiden asuntojen osalta, joissa mittaus tehdään. Mittaustulokseen vaikuttaa ulkoseinien myös huoneistojen välisten seinien tiiveys. Lopullinen ilmanvuotoluku määritetään mitattujen asuntojen keskiarvona.

Porraskäytäväkohtainen tiiveysmittaus Asuntokohtainen tiiveysmittaus
Mitataan koko rakennus. Mitataan vähintään 20 % asunnoista.
Vuotokohdat paikannetaan koko rakennuksen vaipan alalta. Vuotokohdat paikannetaan mitattavista asunnoista vaipan osalta.
Tulokseen vaikuttaa ainoastaan vaipan tiiveys. Tulokseen vaikuttaa myös huoneistojen välisten seinien tiiveys.
Ilmanvuotoluku määritetään mitattujen portaiden keskiarvona. Ilmanvuotoluku määritetään mitattujen asuntojen keskiarvona.

Tiiveysmittaus jopa yli 400 000 m3 rakennuksiin

Suuret liiketila-, teollisuus-, ym. rakennuksten mittaus suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Mittaus voidaan suorittaa joko usealla tiiveysmittauslaitteistolla tai käyttäen rakennuksen omaa ilmanvaihtojärjestelmää. Rakennuksen omaa ilmanvaihtojärjestelmää voidaan käyttää, mikäli ilmanvaihto on riittävän tehokas. Useimmiten kuitenkin paras tapa mitata suuret kohteet on käyttää useaa tiiveysmittauslaitteistoa yhtäaikaisesti.

Suuret rakennuksetkin kannattaa mitata jo rakennusaikana

Suurin hyöty uusien rakennusten tiiveysmittauksesta saadaan, kun mittaus tehdään jo rakennusaikana ennen ilman- / höyrynsulun levyttämistä ja listoittamista piiloon. Näin löytyneet ilmavuodot voidaan vielä rakenteita purkamatta helposti korjata.

Paras vaihe suorittaa tiiveysmittaus on, kun

  • Ilman- / höyrynsulku on valmis.
  • Läpiviennit ovat tehtynä ja tiivistettynä.
  • Ikkunat ja ulko-ovet ovat paikallaan ja tiivistettynä.
  • Ilman- / höyrynsulku on vielä näkyvissä

Tiivistystyöt kerralla kuntoon laatupalaverilla

Ennen tiivistystöiden aloittamista voidaan pitää yleensä noin tunnin mittainen tiiviin rakentamisen laatupalaveri. Lyhyen konsultoinnin aikana käydään läpi kohteen tiivistysratkaisut ja neuvot niiden suorittamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän tuloksena työmaalla osataan välttää tyypilliset tiivistystöissä tehtävät virheet sekä aikatauluttaa tiiveysmittaus ja vuotokohtien paikannus siten, että niistä saadaan suurin mahdollinen hyöty. Näin vältetään turhia korjauskustannuksia ja päästään kerralla parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.