Yritys, joka toimii rakennusalalla ilman esimiehiä, osa 2. Neuvonpyynnöt, päätökset ja palkkamalli

Yritys, joka toimii rakennusalalla ilman esimiehiä, osa 2. Neuvonpyynnöt, päätökset ja palkkamalli

Neuvonpyynnöt, päätökset ja palkkamalli

Avaamme rekrytoinnin elokuussa ja kirjoitin tämän blogin sillä kulmalla. Nostin esiin muutaman asian jotka ovat tärkeitä. Kirjoituksilla haluan saada sinut miettimään, kuinka toimisit solumallissa jossa ei ole esimiehiä.

https://vertia.fi/itseohjautuvat-solut/

https://vertia.fi/yritys-joka-toimii-rakennusalalla-ilman-esimiehia/

Neuvonpyynnöt ja päätökset

Perinteisessä organisaatiomallissa esimies tai johto tekee päätökset yrityksen asioista. Vertiassa ei ole ikinä ollut esimiehiä, joten päätökset tekee henkilöstö, toimitusjohtaja tai talousvastaava, riippuen siitä minkälaisesta asiasta on kyse ja kuka nostaa esiin päätettävän asian. Vertian kasvaessa päätöksentekomalli on uudistunut. Nyt mennään tällä mallilla:

Päätöksenteko Vertiassa

Isot päätökset tehdään neuvonpyyntöjen kautta kuten, miten neuvoisit minua tässä asiassa? Ihmiset, jotka tietävät asiasta tai joita asia koskee, voivat antaa neuvoa. Kysyjä tekee itse päätöksen asiasta. Jos kyseessä on iso hankinta, niin päätöksentekoon osallistuu myös taloushenkilö. Uskallatko ottaa vastuun päätöksestä? Kuka ottaa vastuun, jos et uskalla vai jääkö päätös tekemättä? Uskallatko antaa neuvoa? Perustuuko päätöksentekijän päätös juuri sinun antamaan neuvoon? Voitko neuvoa tai tehdä päätöksen objektiivisesti ajatellen yrityksen ja henkilöstön parasta? Näitä kysymyksiä miettii varmasti useampi. Riittääkö, että on ohjeet kuinka toimitaan ja pystyykö henkilö ottamaan vastuun jos niin ei ole tarvinnut tehdä aiemmin? Neuvonpyynnöt tehdään slack kanavan kautta, jotta se on kaikille näkyvää. Myös päätökset tiedotetaan slackin kautta.

Päätöksiä on tehty meillä viime aikoina esim. uusien palvelujen avaamisesta ja taloudellisesti isoin päätös tehtiin reilu vuosi sitten kun vaihdettiin kaikki autot. Yksi päätöksistä oli myös se, miten tulevaisuudessa jaetaan palkankorotuksia.

 

Palkkamalli

Vertiassa on käytössä työaikalaki ja meillä on oma palkkajärjestelmä. Joka syksy halukkaat saavat ilmoittautua palkkatyöryhmään. Ryhmä koostuu seitsemästä henkilöstä, jotka järjestävät jokavuotisen palkkakierroksen. Ryhmä päättää budjetin annettujen tietojen perusteella.

Kuinka kontribuoit yritykseen versus muut?

Palkkakierrokseen kuuluu kontribuutio taulukko, jossa arvioidaan muut suhteessa itseen ja yritykseen / työnkuvaan / panokseen ja ne pisteytetään. Pisteistä tulee tasot. Viime kierroksella tasot olivat julkisia, mutta mietimme seuraavaan kierrokseen pidetäänkö tasot julkisina. Ne ovat vain suuntaa antava ajatus ja työkalu, kun mietitään korotuksia, eivätkä määrää suoraan palkkoja.

Oma arvio palkasta

Kontribuutio arvion jälkeen jokainen miettii oman korotuksen ja merkitsee sen taulukkoon joka on reaaliaikainen. Jokainen näkee mitä kukin miettii omalle kohdalle ja uusi palkka merkitään määräpäivään mennessä. Jos palkkaehdotus on realistinen, palkkatyöryhmä hyväksyy sen. Jos se menee yli tai ali, palkkatyöryhmä kutsuu henkilön keskusteluun. Palkkatyöryhmä tekee lopullisen päätöksen. Palkat ovat julkisia Vertian sisällä.

Kuinka palkkakierros meni?

Niin kuin muissakin asioissa jotka pitää päättää, pyysimme palkkamalliin neuvoa. Eli esitimme palkkamallin kaikille ja yhdessä päätimme kokeilla tätä mallia. Olen osallistunut kahtena vuoten palkkatyöryhmään ja myös viime kierros onnistui hyvin. Vaikka tämä koettiin ajoittain melko radikaaliksi malliksi ja palkkamallin suunnittelu vei aikaa, se kannatti ja pääsimme korottamaan kaikkien palkkoja. Opimme myös vahvuuksistamme sekä kehitettävistä alueista, sillä kirjallinen palaute kuului antaa niille joiden pisteet meni tietyyn osaan.

Muut edut

Vertiassa saa myös muita etuja ja nämä selvitetään aina rekrytointi tilanteessa.

Miltä tämä kaikki kuulostaa

Tämä kaikki saattaa lukiessa vaikuttaa haastavalta tai jopa älyttömältä, mutta käytännössä todettu järkevämmäksi tavaksi toteuttaa yrityksen toimintaa.

Elo­kuus­sa et­sim­me jäl­leen hen­ki­löä te­ke­mään kos­teus- ja tii­veys­mit­tauk­sia. Hen­ki­lö voi ol­la ra­ken­nu­sa­lal­la toi­mi­va tai alan­vaih­ta­ja, tär­kein­tä on, et­tä oi­keat ih­mi­set koh­taa­vat.

https://vertia.fi


Kiinnostuitko Vertiasta työpaikkana? Katso avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus.

Hae töihin