Strategia

Vertian strategia on pyrkiä kasvamaan ja kehittymään jatkuvasti seuraavissa osa-alueissa. Näitä asioita edistämme päivästä, kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

Yhteiskunta

Tehtävämme on parantaa rakentamisen laatua. Tavoitteemme on, että jokainen Suomessa voisi asua terveessä, energiatehokkaassa ja viihtyisässä kodissa. Pyrimme jatkuvasti yhä enemmän varmistamaan, että Suomessa rakennettavat rakennukset olisivat terveitä, energiatehokkaita ja viihtyisiä sekä asua että olla.

Asiakkaat

Pyrimme palvelemaan laajemmin yhä useampia rakennusliikkeitä, talotehtaita ja yksityisiä omakotirakentajia. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme koko rakennusalan paras asiakaskokemus ja auttaa heitä rakentamaan laatua. Panostamme erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Joustava ja nopea toiminta. Pyrimme mahdollistamaan mahdollisimman pienet toimitusajat sekä reagoimaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin asiakkaan kannalta vaivattomasti.
  2. Asiakkaan elämän tekeminen helpoksi. Pidämme aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiimme, jotta mittaukset tulevat suoritetuksi juuri oikeaan aikaan. Tavoitteenamme on, että asiakkaan ei tarvitse kantaa huolta toiminnastamme vaan voi luottaa siihen, että hommat hoituvat.
  3. Asiakkaiden auttaminen onnistumaan. Emme tyydy vain mittaamaan vaan neuvomme ja ohjeistamme sekä toimimme siten, että lopputulos on laadukas ja työmaat valmistuvat aikataulussa.

Henkilöstö & Kumppanit

Pyrimme työllistämään yhä useampia ihmisiä ja olemaan paras työpaikka henkilöstöllemme. Uskomme, että näin henkilöstömme myös palvelee asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme kehittymään jatkuvasti erityisesti seuraavissa osa-alueissa:

  1. Ammatillinen ja henkilökohtainen kehittyminen. Pyrimme siihen, että jokainen Vertialainen kehittyisi sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti.
  2. Yhteisöllisyys. Pyrimme siihen, että jokainen Vertialainen kokee olevansa osa yhteisöämme ja pystyy kontribuoimaan siihen merkittävällä tavalla.
  3. Päätöksentekovalta. Henkilöstöllämme on valta tehdä merkittäviäkin päätöksiä, jotta työ sujuisi mahdollisimman hyvin asiakkaan, henkilöstön ja koko yrityksen kannalta.
  4. Turvallinen tila. Pyrimme siihen, että yhteisössämme jokainen voisi kokea turvalliseksi olla oma itsensä ja tuoda esiin näkemyksensä sekä havaitsemansa epäkohdat, jotta niihin voidaan puuttua.
  5. Palkitseminen. Pyrimme siihen, että palkitseminen olisi oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä alaan nähden.

Yhteistyökumppaneillemme haluamme olla reilu kumppani, jonka kanssa muodostuu hyvä ja vahvaan luottamukseen perustuva pitkä kumppanuussuhde. Pyrimme luomaan yhteisöllisyyttä myös kumppaneidemme suuntaan sekä kehittämään näitä eteenpäin.

Yritys

Pidämme yrityksen kannattavana ja vakavaraisena, jotta tulevaisuutemme olisi turvattu ja jotta pystyisimme panostamaan toimintamme eteenpäin viemiseksi. Pyrimme myös jatkuvasti kasvamaan, jotta pystymme paremmin toteuttamaan tehtäväämme. Kasvamme kuitenkin kannattavasti pyrkien jatkuvasti vähintään 10 % liikevoittoon.