Äänimittaus

Äänimittauspalvelut ovat olennainen osa modernia työmaiden meluhallintaa. Näillä palveluilla voidaan mitata ja arvioida työmaan äänitasoja, mahdollistaen tehokkaan melunhallinnan ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamisen. Äänimittauksilla voidaan myös tunnistaa potentiaaliset meluongelmat, mikä mahdollistaa ennakoivan lähestymistavan melun vähentämiseksi.

4,69/5

(558 Arvostelua)


Soita 044 4018 528 Ota yhteyttä

Äänimittaus

Äänimittauspalvelut ovat olennainen osa modernia työmaiden meluhallintaa. Näillä palveluilla voidaan mitata ja arvioida työmaan äänitasoja, mahdollistaen tehokkaan melunhallinnan ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamisen. Äänimittauksilla voidaan myös tunnistaa potentiaaliset meluongelmat, mikä mahdollistaa ennakoivan lähestymistavan melun vähentämiseksi.

4,69/5

(558 Arvostelua)


Soita 044 4018 528 Ota yhteyttä

Äänimittaus

Hyvä akustiikka edistää hyvinvointia, kommunikaatiota ja suorituskykyä kotona ja työpaikoilla. Äänimittauksia tehdään uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa laadunvarmistuksena sekä mahdollisten meluongelmien selvittämiseksi.

Ilmaääneneristävyys

Ilmaääneneristävyysmittauksessa selvitetään huonetilojen välisten rakenteiden ääneneristävyys ilmassa kulkevien äänien osalta. Tyypillisesti viereisten huoneiden, asuntojen tai käytävän kesken. Toiseen tilaan asetetaan kaiutin ja sitä mitataan toisesta tilasta. Tuloksena saatava äänitasoeroluku D_nT,w kuvaa tilojen välistä ilmaääneneristystä.

Askelääneneristävyys

Askelääneneristävyysmittauksessa selvitetään yleensä päällekkäisten huonetilojen välinen askelääneneristävyys. Toiseen tilaan (päällimmäiseen) sijoitetaan tarkoitusta varten kehitetty ja standardisoitu askeläänilaite, joka tuottaa pienten vasaroiden avulla koputusääntä lattiaan. Tämä ääni mitataan toisesta tilasta. Tuloksena saatava askeläänitasoluku L’_nT,w kuvaa tilojen välistä askelääneneristystä.

Jälkikaiunta

Jälkikaiunta saadaan mitattua tuottamalla kaiuttimesta kovaa melua, joka keskeytetään ja mitataan melun vaimeneminen. Tuloksena saatava jälkikaiunta-aika T kuvastaa tilan kaikuisuutta. Jälkikaiunta-ajan mittauksia tehdään erikseen sekä monen muun äänimittauksen apumittauksena.

Melumittaus

Laitemelu

Laitemelumittaus voidaan tehdä erilaisille laitemeluille. Mittaustapa hieman vaihtelee laitteen mukaan, mutta tyypillisesti itse mittaus on kohtalaisen nopea ja se tehdään muutamista mittapisteistä huonetilasta laitteen ollessa päällä ja pois päältä. Mittaus voidaan tehdä esimerkiksi autotallin ovelle, lämmityslaitteille, jäähdytyslaitteille tai ilmanvaihdolle. Tyypillinen mittaus on esimerkiksi lämmönjakohuoneesta viereiseen tai päällä olevaan asuntoon tuleva melu lämmityslaitteista. Mittausta tehdään laadunvarmistuksena etenkin maalämpöjärjestelmien asennuksessa ensin vanhalle lämmityslaitteistolle ja lopuksi uudelle maalämpöjärjestelmälle, jolloin pyritään osoittamaan, että melutaso ei ole heikentynyt remontin yhteydessä (lisäksi voidaan mitata esim. ilmaääneneristävyys suunnittelua varten).

Yöaikainen tai muu jatkuva melu

Yöaikaisen melun selvittäminen edellyttää pitkää mittausjaksoa käytännössä koko yön yli. Tarve mittaukselle tulee yleensä asukkaan kokemasta melusta nukkuessa. Mittaus tehdään yleensä läheltä sitä kohtaa missä nukkujan pää olisi nukkuessa. Samalla tavalla voidaan mitata myös päiväaikaista melua huonetiloissa. Äänet kantautuvat tilaan ääniaaltoina, jolloin tulokset ovat erilaisia eri mittapisteissä ja tämän takia mittaus tehdään usein siitä kohtaa mistä mahdollinen häiritsevä meluisuus on koettu.