Autamme rakentamaan laatua

Vertia on asumisen laadun varmistaja

Tehtävämme on parantaa rakentamisen laatua. Ta­voit­tee­nam­me on, et­tä jo­kai­nen Suo­mes­sa voi­si asua ter­vees­sä, ener­gia­te­hok­kaas­sa ja viih­tyi­säs­sä ko­dis­sa.

Rakennusalan helpointa palvelua

Haluamme olla vaivattomin kumppani rakennusliikkeille, talotehtaille ja yksityisrakentajille.
Go to Kosteusmittaus

Kosteusmittaus

Kosteusmittauksella varmistetaan, että betonivalu on riittävän kuiva päällystämistä varten.

Go to Kuivaus

Kuivaus

Asen­nam­me ja val­vom­me uu­dis­työ­maan kui­vauk­sen am­mat­ti­tai­dol­la, jotta kohde voi edetä suunnitellusti.

Go to Olosuhdeseuranta

Olosuhdeseuranta

Seu­raam­me puo­les­ta­si be­to­nin kui­vu­mis­ta työ­maal­la ja il­moi­tam­me, kun kui­vu­mi­so­lo­suh­teet­poik­kea­vat suun­ni­tel­lus­ta.

Go to Tiiveysmittaus

Tiiveysmittaus

Tiiveysmittauksella selvitetään rakennuksen ilmanpitävyys sekä paikannetaan vuotokohtien sijainnit.

Go to Lämpökuvaus

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella paikannetaan rakennuksen ulkovaipan lämpö- ja ilmavuodot.

Go to Merkkiainekoe

Merkkiainekoe

Merk­kiai­ne­koe on tar­kin me­ne­tel­mä vuo­to­koh­tien pai­kan­nuk­seen, kun halutaan tutkia rakenteen ilmatiiveyttä.

Meistä sanottua

Ajankohtaista