Märkätilojen kosteuskartoitus

Märkätilojen kosteuskartoituksella varmistetaan kosteiden tilojen toimivuus ja kunto. Se on hyvä työkalu kosteusriskien ja korjaustarpeiden arvioinnissa. Märkätilojen kosteuskartoitus tehdään rakenteita vahingoittamatta käyttäen apuna pintakosteusmittaria. Saat viikon kuluessa kartoituksesta selkokielisen raportin, jossa on selkeät toimenpidesuositukset.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Märkätilojen kosteuskartoitus

Märkätilojen kosteuskartoituksella varmistetaan kosteiden tilojen toimivuus ja kunto. Se on hyvä työkalu kosteusriskien ja korjaustarpeiden arvioinnissa. Märkätilojen kosteuskartoitus tehdään rakenteita vahingoittamatta käyttäen apuna pintakosteusmittaria. Saat viikon kuluessa kartoituksesta selkokielisen raportin, jossa on selkeät toimenpidesuositukset.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Toimitussisältö

Palveluun sisältyy:PerusLaaja
Märkätilojen kosteuskartoitus pintakosteusmittarilla✔️✔️
Irto- ja kopolaattojen tarkastus✔️✔️
Läpivientien ja saumojen tarkastus✔️✔️
Lattiakaivojen tarkastus✔️
Hanallisten kaappirakenteiden tarkastus✔️
Kynnysten toimivuuden tarkastus✔️
Kirjallinen raportti, jossa selkeät toimenpidesuositukset✔️✔️

Huomaa, että suihkua tulee olla käyttämättä 24-48 tuntia ennen kosteuskartoitusta.

Lisäpalvelut

  • Tarvittaessa teemme myös tarkemmat kosteusmittaukset, jos on syytä epäillä kosteusvauriota rakenteissa. Näistä sovitaan kuitenkin aina erikseen.
  • Kartoitusraportin esittely yhtiökokoukselle tai infotilaisuudessa
  • Asukasohjeiden jakaminen

Kosteusmittausmenetelmät

Kosteuskartoitus tehdään lähtökohtaisesti käyttäen pintakosteusmittaria. Alla on esitetty kaikki menetelmät, joilla voimme tarvittaessa tutkia kosteutta rakenteissa.

Pintakosteusmittaus

Pintakosteusmittaus on menetelmä, jossa kosteusanturi asetetaan suoraan materiaalin pintaan. Siinä haetaan kosteuseroja eri pisteiden välillä 20-50 cm välein mittaamalla. Menetelmä on nopea ja rakennetta rikkomaton, ja sitä käytetään kartoitettaessa mahdollisia kosteusvaurioita. Se ei kuitenkaan anna vedenpitäviä tuloksia ja jos halutaan varmistua rakenteen todellisesta kosteuspitoisuudesta, tarvitaan lisäksi muita mittausmenetelmiä.

Porareikä- ja näytepalamittaus

Porareikä- ja näytepalamittaus sisältää materiaalista otettavan näytteen tai porareiän kautta suoritettavan mittaamisen. Nämä menetelmät mahdollistavat kosteuden mittaamisen materiaalin sisältä ja on tarkempi, mutta ne myös samalla rikkovat rakennetta. Näillä menetelmillä saadaan selville esimerkiksi betonin kosteuspitoisuus luotettavasti mitattavasta paikasta.

Viiltomittaus

Viiltomittaus on menetelmä, jossa mittaus tehdään tekemällä viilto tai ohut leikkaus materiaalin pintaan. Tämän jälkeen kosteuden määrä mitataan suoraan viillon kautta. Menetelmä on hyödyllinen, kun halutaan saada selville kosteuspitoisuus suoraan päällysteen alta. Se sopii erityisesti kosteuspitoisuuden selvittämiseen mattojen alta.

Puupiikkimittaus

Puupiikkimittaus on puumateriaalin kosteuden mittaamiseen käytettävä menetelmä, jossa kosteusmittarin piikit työnnetään suoraan puuhun. Tämä menetelmä antaa suoran lukeman puun kosteuspitoisuudesta ja on yleinen puurakenteiden tarkastuksissa.

Villamittaus

Villamittaus on erityisesti mineraalivillan ja eristeaineiden kosteuden mittaamiseen kehitetty menetelmä. Tässä menetelmässä käytetään erityisiä antureita, jotka kykenevät mittaamaan kosteuden villan tai eristemateriaalin sisältä, tarjoten tarkkaa tietoa materiaalin kosteustilasta.

Me palvelemme sinua!


Yrjö Ahonen
Asiakasvastaava, kiinteistöpalvelut

Ota yhteyttä Soita 0444018528