Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on oleellinen osa rakennusten ja tilojen turvallisuuden varmistamista. Asbesti on kuitumainen mineraali, joka aikoinaan oli laajalti käytössä rakennusmateriaaleissa sen kestävyyden ja palonkestävyyden vuoksi. Nykyään tiedetään, että asbesti voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, erityisesti hengityselimissä, jos se pääsee ilmassa leijumaan ja hengitetään sisään.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on oleellinen osa rakennusten ja tilojen turvallisuuden varmistamista. Asbesti on kuitumainen mineraali, joka aikoinaan oli laajalti käytössä rakennusmateriaaleissa sen kestävyyden ja palonkestävyyden vuoksi. Nykyään tiedetään, että asbesti voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, erityisesti hengityselimissä, jos se pääsee ilmassa leijumaan ja hengitetään sisään.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Miten asbestikartoitus tehdään?

Asbestikartoituksessa analysoidaan rakennuksen tai tilan materiaalit asbestin tai muiden haitta-aineiden varalta. Kartoituksessa selvitetään, missä ja millaisia asbestipitoisia tai muita materiaaleja rakennuksessa mahdollisesti esiintyy ja niistä otetaan näytteitä. Näytteiden ottamista varten pintoja saatetaan avata ja rikkoa. Nämä näytteet lähetetään laboratorioon analysoitavaksi. Tyypillisiä kohteita ovat vanhat eristeet, kattomateriaalit, lattiamateriaalit ja putkieristeet.

Kartoituksen perusteella laaditaan raportti, joka sisältää tiedot mahdollisista asbestipitoisista tai haitta-aineita sisältävistä materiaaleista. Tällä on vaikutusta purkutyöhön, eli nämä materiaalit tulee purkaa asbestipurkuna tai vastaavana. Purkutyön tilaaja on aina vastuussa siitä, että haitta-aineet on kartoitettu ja purkutyöt tehdään siten turvallisesti.

Milloin asbestikartoitus tehdään?

Lain mukaan, kun puretaan rakenteita ennen vuotta 1994 rakennetusta kiinteistöstä, asbestikartoitus on aina suoritettava. Myös ennen vuotta 1994 tehdyt remontit saattavat edellyttää asbestikartoituksen tekemistä, koska siihen saakka asbestin käyttö on ollut sallittua ja sitä on saatettu käyttää remonttimateriaaleissa. Asbestikartoituksen suorittaa pätevä ammattilainen, joka tutkii alueen, joka on tarkoitus purkaa remontin aikana.

Asbestilaki velvoittaa käyttämään ammattilaista asbestitöissä ja itse ei saa ryhtyä asbestia sisältäviä rakenteita purkamaan. Kun asbestipurku on tehty ammattilaisten toimesta, suoritetaan lopuksi vielä puhtausmittaus. Sen avulla varmistetaan ilman olevan puhdasta, jotta remonttia voidaan jatkaa.

Me palvelemme sinua!


Yrjö Ahonen
Asiakasvastaava, kiinteistöpalvelut

Ota yhteyttä Soita 0444018528