Kosteuskartoitus

Vesivahingon sattuessa kosteus on saattanut ehtiä rakenteisiin, esimerkiksi lautaparketin alle. Kartoitamme kosteusvahingon laajuuden ja ehdotamme tarvittavat kuivaustoimenpiteet. Tarvittaessa järjestämme myös kuivatuksen. Kosteuskartoitus voidaan tehdä paikallisena tutkimuksena tai useita tiloja kattavana tarkasteluna.

Kosteuskartoituksessa käytettäviä rakenteita rikkomattomia tutkimusmenetelmiä ovat aistinvarainen tutkimus ja pintakosteusmittaus. Rakenteellisia ja ainetta rikkovia kosteusmittauksia puolestaan ovat näytepalamittaukset, porareikämittaukset ja piikkimittaukset. Näytepalamenetelmällä ja porareikämittauksilla voidaan mitata betonin kosteus. Piikkimittauksella tutkitaan puuosien kosteutta.

Vesivahingon voi aiheuttaa esimerkiksi:

  • ontelolaatan onteloihin jäänyt vesi
  • maakosteus alapohjassa tai kellarin seinissä
  • vesikatteen vuoto
  • astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen aiheuttama vuoto
  • muun talotekniikan aiheuttama vesivuoto

Lattiamattojen pintakosteusmittaus

Haisevat muovimatot ovat yleinen oire maton alla olevasta kosteudesta. Syynä voi olla vesivahinko tai liian aikainen betonin päällystäminen. Muovimaton liimapinta ja muovimatto alkavat hitaasti hajoamaan liiallisen kosteuden takia, jolloin matot alkavat usein haisemaan. Lattiamaton alta voidaan tutkia kosteuspitoisuuksia viiltomittauksella, jossa lattiamattoon tehdään veitsellä viilto ja kosteus mitataan heti päällysteen alta suhteellisen kosteuden mittauksena. Tämä on menetelmänä tarkka, mutta mittauspisteiden valinta on tärkeää. Pintakosteusmittauksella voidaan tarkastella ensin tilaa kokonaisuutena ja ottaa sitten viiltomittauksella tarkempia tuloksia tärkeimmistä kohdista.

Kosteusvahingot runkopuissa

Uudistyömailla rakennuksen runkopuut tai muut puuosat voivat altistua sateille ja haastaville sääolosuhteille. Myös muut kosteusvahingot voivat aiheuttaa puuosien kastumista rakennustyömaalla. Runkopuiden kosteusmittauksella voidaan varmistua, että runkopuut ovat riittävän kuivat rakennustöiden jatkamista varten.

Asuntokaupan kosteuskartoitus

Asunnon ostajaa kiinnostaa asuntosi kosteiden tilojen kunto. Kartoitamme kosteiden tilojen toimivuuden ja kunnon. Asuntokaupan kosteuskartoitus tehdään pintakosteusmittarilla, eli ainetta rikkomattomalla menetelmällä. Lisäksi tarkistetaan kopolaatat, eli heikosti kiinni olevat laatat. Mittaukset tehdään yleensä asunnon kaikkii kosteisiin tiloihin, eli kylpyhuoneisiin, saunoihin ja WC-tiloihin. Lisäksi keittiön allaskaapin alta tarkistetaan mahdolliset vesivuotovahingot.

Mittausta varten suihkua tai saunaa ei tulisi käyttää noin 1-2 vuorokauteen ennen mittausta. Pintakosteusmittaus on suuntaa antava menetelmä, mutta parhaassa tapauksessa sillä saadaan todettua kosteiden tilojen hyvä toimivuus.

Taloyhtiön kosteiden tilojen kartoitus

Teemme mittauksia myös taloyhtiöille, jotka haluavat tarkastaa koko taloyhtiönsä kosteiden tilojen kunnon. Usein taloyhtiöissä kylpyhuoneita on voitu remontoida asuntojen kesken eri aikoina. Mittauksessa tarkistetaan kosteiden tilojen kunto pintakosteusmittauksella, otetaan valokuvia kosteiden tilojen kunnosta ja tarkistetaan kopolaatat. Osa kylpyhuoneista voi olla hyvin toimivia ja osassa käytössä vielä alkuperäiset kylpyhuoneen rakenteet. Mittausraportin pohjalta on helppoa suunnitella taloyhtiön korjaustarpeita, ja mittaus tulee tietysti asukasta kohden edullisemmaksi, kun se tehdään kerralla koko taloyhtiöön.