Asuinkiinteistön 10-vuotistarkastus

Asuinkiinteistön 10-vuotistarkastuksessa autamme paljastamaan piilevät rakennusvirheet, varmistaen rakennuksen kunnon ja laadukkaan asumisen. Tarkastuksessa käydään läpi ja dokumentoidaan mahdolliset piilevät rakennusvirheet, mikä auttaa taloyhtiötä tai kiinteistön omistajaa reklamoimaan perustaja-osakasta ennen kuin 10-vuotisvastuu päättyy.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Asuinkiinteistön 10-vuotistarkastus

Asuinkiinteistön 10-vuotistarkastuksessa autamme paljastamaan piilevät rakennusvirheet, varmistaen rakennuksen kunnon ja laadukkaan asumisen. Tarkastuksessa käydään läpi ja dokumentoidaan mahdolliset piilevät rakennusvirheet, mikä auttaa taloyhtiötä tai kiinteistön omistajaa reklamoimaan perustaja-osakasta ennen kuin 10-vuotisvastuu päättyy.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Asuinkiinteistön 10-vuotistarkastus perustuu Asuntokauppalakiin, jonka 19 § mukaan perustaja-osakas on takauksellaan tai vakuutuksella vastuussa osakeyhtiön asuin-, säilytys- tai huoltorakennuksessa ilmenevän rakennusvirheen ja siitä rakennukselle aiheutuneen vahingon korjaamisen kustannuksista. Tämä takaus on voimassa kymmenen vuotta siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen hyväksyi kyseisen rakennuksen käyttöönotettavaksi.

 

ToimitussisältöPerusLaajaLaaja+
Selaimella täytettävän asukaskyselyn laatiminen ja tuloksiin perehtyminen✔️✔️✔️
Tutkitaan rakennuksen korjaushistoria sekä aikaisemmat viat ja puutteet✔️✔️✔️
Vesikaton, ylä- ja alapohja- sekä runkorakenteiden ja julkisivun katselmointi niiltä osin, kun esteetön pääsy✔️✔️✔️
Julkisivun kuvaus drone-kameralla✔️✔️
Piha-alueiden ja -rakennusten katselmointi✔️✔️✔️
Salaojien ja sadevesikaivojen kuvaus kaapelikameralla✔️
Selkokielinen kuvallinen raportti, sisältäen luettelon havaituista rakennusvirheistä ja puutteista, jonka avulla taloyhtiö voi reklamoida perustajaosakasta ennen kuin 10 vuoden vastuuaika umpeutuu✔️✔️✔️
Raportin läpikäynti tilaajan kanssa etänä virka-aikana✔️✔️✔️
Yleisten tilojen tarkastuksetPerusLaajaLaaja+
Tarkastus silmämääräisesti ✔️✔️✔️
Tarkastus lämpökameralla sääolosuhteiden salliessa  (ml. ulkovaippa, ikkunat, ulko-ovet, patterit ja lattialämmitys)✔️✔️
Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden katselmointi✔️✔️✔️
Sähkökaapin kuvaus lämpökameralla✔️✔️
Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen tarkastus✔️✔️✔️
Märkätilojen (lattiakaivolliset tilat) kosteuskartoitus✔️✔️✔️
Kaikkien vesipisteellisten tilojen kosteuskartoitus✔️
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus✔️✔️✔️
IV-koneen suodattimien tarkastus✔️✔️
Viemäreiden ja ilmanvaihtokanavien kevyt kuvaus kaapelikameralla ja suihkukaivojen tarkastus✔️✔️
Eristyslasien mittaus otantana✔️✔️
Asuntokohtaiset tarkastuksetPerusLaajaLaaja+
Tarkastus silmämääräisesti✔️✔️✔️
Tarkastus lämpökameralla sääolosuhteiden salliessa (ml. ulkovaippa, ikkunat, ulko-ovet, patterit ja lattialämmitys)✔️✔️
IV-koneen suodattimien tarkastus✔️✔️
Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen tarkastus✔️✔️✔️
PerusLaajaLaaja+
Märkätilojen (lattiakaivolliset tilat) kosteuskartoitus✔️✔️✔️
Kaikkien vesipisteellisten tilojen kosteuskartoitus✔️
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus✔️✔️✔️
Viemäreiden ja ilmanvaihtokanavien kevyt kuvaus kaapelikameralla ja suihkukaivojen tarkastus✔️✔️
Eristyslasien mittaus otantana (2 lasia/asunto)✔️✔️

Asuntokohtaiset tarkastukset voidaan toteuttaa joko otantana tai tarkastaa kaikki asunnot.

Suosittelemme lisäksi seuraavia palveluitamme 10-vuotistarkastuksen yhteyteen:

  • Lämpökuvaus RT-14-11239 ohjeen mukaan, jossa määritetään täyttyvätkö rakenteiden lämpöominaisuudet asumisterveysohjeen vaatimukset
  • Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen sekä sisäilman lämpötilan ja kosteuden loggerointi 2 viikon ajan. Toimenpiteen avulla selvitetään aukottomasti etenkin rakennuksen painesuhteet, joissa on usein ongelmia uusissakin rakennuksissa ja voivat siten aiheuttaa myöhemmin ongelmia.
  • Äänimittaukset, jos on havaittu ongelmia melusta

Lisäpalvelut

  • Rakenneavaukset, jos on syytä epäillä rakenteissa olevia virheitä ja puutteita.
  • Kosteusmittaukset, jos on syytä epäillä kosteusvauriota rakenteissa
  • Tarkastusraportin esittely yhtiökokoukselle tai infotilaisuudessa
  • Asukaskyselyiden ja -ohjeiden jakaminen

Me palvelemme sinua!


Yrjö Ahonen
Asiakasvastaava, kiinteistöpalvelut

Ota yhteyttä Soita 0444018528