Varmista talosi laatu tiiveysmittauksella

13.5.2015

Tiiveysmittauksella määritetään rakennuksen ilmanpitävyys ja löydetään vuotokohtien sijainnit

Voit korjata löytyneet vuodot usein jo mittauksen aikana. Korjausten avulla parhaimmillaan puolitat talosi ilmavuodon. Mittauksesta saat selkeän raportin, jossa löydetyt vuodot on esitetty lämpökuvin. Hyvä tulos kertoo ennen kaikkea hyvästä rakentamisen laadusta!

Tiiveysmittauksen avulla

 • Varmistut rakentamisen laadusta
 • Pienennät kosteusvaurion riskiä
 • Varmistat hallitun ilmanvaihdon
 • Lisäät viihtyvyyttä. Ei vuotoa eikä vetoa
 • Saat talostasi energiatehokkaamman, mikä näkyy myös energiatodistuksessa

Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä

tiiveysmittaus sarjakuva

Tiiveysmittaus jopa yli 400 000 m3 rakennuksiin

Saat meiltä tiiveysmittaukset omakotitaloista lähtien aina vaativimpiin suuriin rakennuksiin ympäri Suomen. Kalustollamme pystymme mittaamaan jopa yli 400 000 m3 kokoiset kohteet.

Olemme mitanneet lukuisia

 • Omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostaloja
 • Kouluja, hoiva- ja päiväkoteja sekä palvelutaloja
 • Liiketiloja ja suuria teollisuusrakennuksia
 • Ym.

Lue lisää suurten rakennusten tiiveysmittauksesta.

Teetä tiiveysmittaus jo rakennusaikana

Mittaus kannattaa tehdä jo rakennusaikana siinä vaiheessa, kun höyrynsulku on valmis ja läpiviennit tehtynä. Kuitenkin ennen höyrynsulun peittämistä levyillä tai paneeleilla. Näin mahdollisesti löytyneet vuotokohdat on vielä helppo korjata ja saat suurimman hyödyn mittauksesta.

Toimiva, terve ja energiatehokas rakentaminen edellyttää tiiveyttä

Tiiveys vaikuttaa talon rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, sisäilman terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen. Hyvä tiiveys saavutetaan taas huolellisella rakentamisella. Tiiveysmittauksella varmistutaan rakentamisen laadusta.

miksi nykyaikaisen talon pitaa olla tiivis

Korjaa löydetyt vuodot

Mittaamissamme kohteissa jopa 80 % on löydetty jotain korjattavaa ja parhaimmillaan kokonaisilmavuoto on pystytty puolittamaan jo mittauskäynnin aikana. Olennaisinta kuitenkin on se, että mahdolliset riskipaikat (kosteusvaurio, epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan, vedon tunne, jne.) pystytään kitkemään. Näitä riskipaikkoja voi löytyä muuten erittäinkin tiiviistä taloista. Siksi tiiveysmittauksen yhteydessä suoritetaan vuotokohtien paikannus.

Vuotokohtien paikannus on olennainen osa tiiveysmittausta

Tiiveysmittauksen yhteydessä tehdään vuotokohtien paikannus. Vuotokohtien paikannuksessa etsitään vuotojen sijainnit, kun talo on 50 Pascalin alipaineessa. Sisä- ja ulkolämpötilan välisen eron ollessa vähintään 5 astetta, löydetään vuodot helposti lämpökameralla ja aistinvaraisesti. Lämpötilaeron ollessa alle 5 astetta, käytetään vuotojen etsimiseen tarpeen mukaan apuna myös merkkisavua. Vuotokohtien paikannuksen ansiosta voit korjata vuodot, jotka muuten jäisivät huomaamatta. Vuodot voidaan korjata usein mittauskäynnin aikana.

 

Tiiveysmittaus graafi

Paineovi puhaltaa ilman ulos ja näin syntynyt alipaine saa ilman liikkumaan vuotokohdista sisään, jolloin vuotokohdat on helppo paikantaa lämpökameralla.

Tee talo tiiviiksi ja säästät energiaa

Kun talo suunnitellaan alustapitäen tiiviiksi, voidaan säästää muissa ratkaisuissa, kuten edullisemmassa ilmanvaihtokoneessa. Energiatodistuksessa määritelty ilmanvuotoluku on varmistettava tiiveysmittauksella. Tiiveysmittausraportti on myös todistus hyvästä rakentamisen laadusta ja arvopaperi taloa myytäessä.

Ilmatiiveyden vaikutukset tyypillisessä omakotitalossa:

 

Tiiveys Ilmanvuotoluku q50 Energiankulutus vuotokohtien kautta vuodessa Kustannukset vuodessa Kustannukset 20 vuodessa
Heikko (määräysten enimmäisarvo) 4,0 2600 kWh 360 € 7200 €
Erinomainen 0,5 300 kWh 40 €, säästöä 320 € 800 €, säästöä 6400 €

Lue lisää ilmanvuotoluvusta

Miten tiiveysmittaus tehdään

 1. Mittaaja sulkee aluksi ilmanvaihtokoneen, ikkunat ja ovet sekä tiivistää ilmanvaihtokanavat ja hormit.
 2. Yhteen ulko-oveen asetetaan paineovi, jolla luodaan rakennukseen 50 pascalin alipaine. Ilma alkaa liikkua vuotokohtien kautta sisäilmaan viilentäen vuodon lähellä olevat rakenteet.
 3. Vuotokohdat paikannetaan lämpökameralla. Ilmavuodot havaitaan myös kämmenellä aistimalla sekä tarvittaessa merkkisavulla.
 4. Asiakas voi korjata usein löytyneet vuodot mittauksen aikana. Korjausten vuoksi paikalle on hyvä järjestää kirvesmies. Mahdolliset suuremmat korjaustoimenpiteet tulee kuitenkin tehdä mittauksen jälkeen.
 5. Lopuksi suoritetaan painekoe, jonka tuloksena saadaan rakennuksen ilmanvuotoluku.
 6. Raportti toimitetaan viikon kuluessa mittauksesta. Raportti toimii todistuksena mitatusta ilmanvuotoluvusta ja siinä on havainnollistettu löytyneet vuotokohdat lämpökuvin.

Tutustu tiiveysmittauksen asiakkaan tarkistuslistaan

Raportti on arvokas todistus rakennuksen laadusta

Tiiveysmittauksesta saat aina selkeän raportin. Raportti toimii todistuksena mitatusta ilmanvuotoluvusta ja siinä on havainnollistettu löytyneet vuodot lämpökuvin. Raportin avulla voit korjata löytyneet vuodot. Raportti käy todistukseksi energiatodistukseen todellisesta ilmanvuotoluvusta. Se on myös hyvä olla asuntoa myydessä näyttää ostajalle todistukseksi rakentamisen laadusta.

Tutustu esimerkkiraportteihimme

Varmin tulos 2-vaiheisella tiiveysmittauksella

2-vaiheinen tiiveysmittaus on rakentajalle, jolle kelpaa vain paras mahdollinen lopputulos. Normaalisti tiiveysmittauksessa paikannetaan vuotokohdat sekä mitataan ilmanvuotoluku samalla käynnillä. 2-vaiheisessa mittauksessa tehdään ensimmäisellä käynnillä vuotokohtien paikannus optimaalisessa tilanteessa, jotta voidaan vielä korjata suurin osa mahdollisista ilmavuodoista. Ennen muuttotarkastusta, kun talo on valmis, tehdään vielä erillinen käynti ja mitataan lopullinen ilmanvuotoluku. Näin päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Tilaa tiiveysmittaus alan johtavalta toimijalta

Meillä on laaja kokemus ja teemmekin eniten tiiveysmittauksia kaikkialla Suomessa. Asiakkaamme ovat myös alan tyytyväisimpiä ja palveluihimme luottavat valtaosa talotehtaista, rakennusliikkeistä ja yksityisasiakkaista. Toiminnallemme tunnusomaista on joustavuus, huippuluokan asiakaspalvelu ja aito halu kehittää suomalaisen rakentamisen laatua eteenpäin.

Tutustu referensseihimme

Kuulumme myös tilaajavastuu.fi -palveluun.