Vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa kartoitetaan uudessa rakennuksessa olevat mahdolliset puutteet ja ongelmat, ja siten varmistutaan rakentamisen laadusta. Tarkastuksella pyritään ennaltaehkäisemään tulevaisuudessa ilmenevät ongelmat ja varmistamaan, että kiinteistö täyttää voimassa olevat rakennusmääräykset ja -standardit. Se tulee tehdä ennen virallista vuositarkastusta, jotta löydetyistä vioista ja puutteista voidaan reklamoida ennen kuin urakoitsijan korvausvastuu raukeaa.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa kartoitetaan uudessa rakennuksessa olevat mahdolliset puutteet ja ongelmat, ja siten varmistutaan rakentamisen laadusta. Tarkastuksella pyritään ennaltaehkäisemään tulevaisuudessa ilmenevät ongelmat ja varmistamaan, että kiinteistö täyttää voimassa olevat rakennusmääräykset ja -standardit. Se tulee tehdä ennen virallista vuositarkastusta, jotta löydetyistä vioista ja puutteista voidaan reklamoida ennen kuin urakoitsijan korvausvastuu raukeaa.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Vuositarkastuksen ennakkotarkastus perustuu Asuntokauppalakiin, jonka mukaan perustajaurakoitsijan on järjestettävä vuositarkastus 12-15 kuukautta käyttöönoton jälkeen. Rakennusurakoitsijan tulee korjata vuositarkastuksessa esitetyt viat ja puutteet. Mikäli puutteet havaitaan vasta tarkastuksen jälkeen, ei urakoitsijalla ole niistä korvausvastuuta. Siksi vuositarkastuksen ennakkotarkastus on syytä tehdä huolellisesti jo hyvissä ajoin ennen virallista vuositarkastusta.

ToimitussisältöPerusLaajaLaaja+
Selaimella täytettävän asukaskyselyn laatiminen ja tuloksiin perehtyminen✔️✔️✔️
Perehtyminen kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, kuten myyntiesitteeseen, suunnitelmiin ja pöytäkirjoihin✔️✔️✔️
Vesikaton, ylä- ja alapohja- sekä runkorakenteiden ja julkisivun katselmointi niiltä osin, kun esteetön pääsy✔️✔️✔️
Julkisivun kuvaus drone-kameralla✔️✔️
Piha-alueiden ja -rakennusten katselmointi✔️✔️✔️
Salaojien ja sadevesikaivojen kuvaus kaapelikameralla✔️
Selkokielinen kuvallinen raportti, sisältäen havaitut rakennusvirheet ja puutteet, jonka avulla taloyhtiö voi reklamoida perustajaosakasta vuositarkastuksessa✔️✔️✔️
Raportin läpikäynti tilaajan kanssa etänä virka-aikana✔️✔️✔️
Yleisten tilojen tarkastuksetPerusLaajaLaaja+
Tarkastus silmämääräisesti ✔️✔️✔️
Tarkastus lämpökameralla sääolosuhteiden salliessa  (ml. ulkovaippa, ikkunat, ulko-ovet, patterit ja lattialämmitys)✔️✔️
Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden katselmointi✔️✔️✔️
Sähkökaapin kuvaus lämpökameralla✔️✔️
Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen tarkastus✔️✔️✔️
Märkätilojen (lattiakaivolliset tilat) kosteuskartoitus✔️✔️✔️
Kaikkien vesipisteellisten tilojen kosteuskartoitus✔️
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus✔️✔️✔️
IV-koneen suodattimien tarkastus✔️✔️
Viemäreiden ja ilmanvaihtokanavien kevyt kuvaus kaapelikameralla ja suihkukaivojen tarkastus✔️✔️
Eristyslasien mittaus otantana✔️✔️
Asuntokohtaiset tarkastuksetPerusLaajaLaaja+
Tarkastus silmämääräisesti✔️✔️✔️
Tarkastus lämpökameralla sääolosuhteiden salliessa (ml. ulkovaippa, ikkunat, ulko-ovet, patterit ja lattialämmitys)✔️✔️
IV-koneen suodattimien tarkastus✔️✔️
Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen tarkastus✔️✔️✔️
Märkätilojen (lattiakaivolliset tilat) kosteuskartoitus✔️✔️✔️
Kaikkien vesipisteellisten tilojen kosteuskartoitus✔️
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus✔️✔️✔️
Viemäreiden ja ilmanvaihtokanavien kevyt kuvaus kaapelikameralla ja suihkukaivojen tarkastus✔️✔️
Eristyslasien mittaus otantana (2 lasia/asunto)✔️✔️

Asuntokohtaiset tarkastukset voidaan toteuttaa joko otantana tai tarkastaa kaikki asunnot.

Suosittelemme lisäksi seuraavia palveluitamme vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen yhteyteen:

  • Lämpökuvaus RT-14-11239 ohjeen mukaan, jossa määritetään täyttyvätkö rakenteiden lämpöominaisuudet asumisterveysohjeen vaatimukset. Suositeltavaa tehdä etenkin, jos urakoitsija ei ole teettänyt virallista lämpökuvausta.
  • Sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen sekä sisäilman lämpötilan ja kosteuden loggerointi 2 viikon ajan. Toimenpiteen avulla selvitetään aukottomasti etenkin rakennuksen painesuhteet, joissa on usein ongelmia uusissakin rakennuksissa ja voivat siten aiheuttaa myöhemmin ongelmia.
  • Äänimittaukset, jos on havaittu ongelmia melusta. Suositeltavaa etenkin, jos urakoitsija ei ole teettänyt äänimittauksia.
  • 2-vuotistarkastus, jossa tarkastetaan urakoitsijan tekemät korjaukset

Lisäpalvelut

  • Rakenneavaukset, jos on syytä epäillä rakenteissa olevia virheitä ja puutteita.
  • Kosteusmittaukset, jos on syytä epäillä kosteusvauriota rakenteissa
  • Tarkastusraportin esittely yhtiökokoukselle tai infotilaisuudessa
  • Asukaskyselyiden ja -ohjeiden jakaminen

Me palvelemme sinua!


Yrjö Ahonen
Asiakasvastaava, kiinteistöpalvelut

Ota yhteyttä Soita 0444018528