Paine-eromittaus

Mittaamme rakennuksen tai tilan painesuhteita ulkoilmaan nähden loggeroimalla yleensä 2 viikon ajanjakson verran. Samalla voidaan seurata lämpötila- ja kosteusolosuhteita sekä hiilidioksidin määrää. Toimitamme langattoman järjestelmän asennettuna ja tuotamme tuloksista laadukkaan raportin, jota voi käyttää jatkotoimenpiteiden suunnittelussa.

Ole yhteydessä ja kysy lisää tai pyydä tarjous.

4,70/5

(605 Arvostelua)

Ota yhteyttä Soita 044 4018 528

Paine-eromittaus

Mittaamme rakennuksen tai tilan painesuhteita ulkoilmaan nähden loggeroimalla yleensä 2 viikon ajanjakson verran. Samalla voidaan seurata lämpötila- ja kosteusolosuhteita sekä hiilidioksidin määrää. Toimitamme langattoman järjestelmän asennettuna ja tuotamme tuloksista laadukkaan raportin, jota voi käyttää jatkotoimenpiteiden suunnittelussa.

Ole yhteydessä ja kysy lisää tai pyydä tarjous.

4,70/5

(605 Arvostelua)

Ota yhteyttä Soita 044 4018 528

Palvelu sisältää

  • Paine-erojen mittaus loggeroimalla 2 viikon ajanjakson
  • Suoritamme myös kertamittauksina paine-eromittauksia, mutta suositellaan tekemään mittaus loggeroimalla, koska painesuhteet vaihtelevat
  • Paine-eron loggerointi minuutin välein
  • Lämpötila- ja kosteusolosuhteiden seuranta samassa
  • Perushinta sisältää 2 loggeria, ylimääräiset loggerit lisähintaan
  • Mittapaikkoja voi olla yksi tai useampia
  • Langaton järjestelmä asennettuna ja toimitettuna kohteeseen
  • Selkeä raportti tuloksista sisältäen myös koko raakadatan, jolloin jatkotoimenpiteitä on helppo suunnitella
  • Tarvittaessa etenkin pidemmissä hankkeissa mahdollista saada tunnukset ohjelmistoon, josta tuloksia voi seurata reaaliaikaisesti

Ole yhteydessä ja kysy lisää tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä Soita 044 4018 528

Milloin mittaus tehdään ja mikä on rakennuksen oikea painesuhde?

Pai­ne-ero­mit­tauk­sia teh­dään kiinteistöissä laa­dun­var­mis­tus­toi­men­pi­tee­nä tai kor­jaus­koh­teis­sa usein kor­jaus­suun­nit­te­lun läh­tö­tie­to­na tai ha­vait­taes­sa on­gel­mia.

Rakennuksen painesuhteiden tulisi yleensä olla lähellä nollaa tai hieman alipaineinen. Ylipaineisuus aiheuttaa esimerkiksi kosteuden pääsemistä rakenteisiin, liika alipaineisuus taas vetää sisäilmaan epäpuhtauksia ja radonia sekä hankaloittaa ovien ja ikkunoiden avaamista. Lisäksi liian suuri paine-ero etenkin yhdistettynä ilmavuotopaikkoihin johtaa heikompaan energiatehokkuuteen sekä vetoisuuteen.

Rakennuksessa on koneellinen säädetty ilmanvaihto – eikö se riitä?

Rakennuksen ilmanvaihtoa säätäessä painesuhteita rakennuksen yli ei tyypillisesti varmisteta, vaan ilmanvaihto säädetään suunnitelmien mukaan: yleensä niin, että poistoilma mitoitetaan hieman suuremmaksi kuin tuloilma, jolloin rakennuksen tai tilan pitäisi olla hieman alipaineinen.

Se voi kuitenkin uudiskohteissakin helposti jäädä ylipaineiseksi tai liian alipaineiseksi, mikäli sitä ei ole varmistettu mittauksin. Painesuhteet voivat myös vaihdella merkittävästi rakennuksen eri tiloissa. Tämä korostuu etenkin tiiviissä rakennuksissa. Paine-eromittauksella varmistetaankin ilmanvaihdon toimivuus painesuhteiden osalta.

Paine-eromittauksen otantaa

Ammattilaiset auttavat tulkitsemaan mittaustulokset ja neuvovat tarvittavat toimenpiteet

Paine-eromittauksia tehdään uudis- tai takuukohteissa laadunvarmistustoimenpiteenä tai korjauskohteissa usein korjaussuunnittelun lähtötietona tai havaittaessa ongelmia.