Palvelut rakennusliikkeille

Meiltä löydät tarvittavat palvelut työmaiden laadunvarmistukseen viemärikuvauksesta vesivahinkojen kartoitukseen ja aina takuuajalle saakka. Kun tilaat palvelut yhdestä ja samasta paikasta on kokonaisuutta helpompi hallita. Emme tyydy vain mittaamaan vaan neuvomme ja ohjeistamme sekä toimimme siten, että työmaasi valmistuu laadukkaasti aikataulussa.

4,69/5

(558 Arvostelua)

Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä

Palvelut rakennusliikkeille

Meiltä löydät tarvittavat palvelut työmaiden laadunvarmistukseen viemärikuvauksesta vesivahinkojen kartoitukseen ja aina takuuajalle saakka. Kun tilaat palvelut yhdestä ja samasta paikasta on kokonaisuutta helpompi hallita. Emme tyydy vain mittaamaan vaan neuvomme ja ohjeistamme sekä toimimme siten, että työmaasi valmistuu laadukkaasti aikataulussa.

4,69/5

(558 Arvostelua)

Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä

Autamme rakentamaan laatua

Toimintamme lähtee siitä ajatuksesta, että emme tyydy vain mittaamaan vaan teemme kaikkemme sen eteen, että työmaat valmistuisivat laadukkaasti ja aikataulussa. Se tarkoittaa sitä, että autamme suunnittelussa, ohjeistamme työmaata sekä neuvomme ja varmistamme projektin onnistumista kaikissa vaiheissa. Ottamalla mittaukset Vertiasta pääset hyödyntämään meidän sertifioitujen ammattilaisten osaamista ja heidän pitkää kokemustaan esimerkiksi betonin kuivumiseen liittyen.

Lue rakennuslehdestä, miten JM Suomi hyödyntää Vertian palveluita

Asiakaslupauksemme:

  • Toimimme nopeasti ja joustavasti – saat meidät paikalle silloin kuin tarvitset
  • Teemme asiat helpoksi – mestari voi mittausten osalta heittää jalat pöydälle
  • Emme tyydy vain mittaamaan – teemme kaikkemme, jotta työmaasi onnistuisi laadukkaasti aikataulussa

Sopimusasiakkaille pystymme tarjoamaan vielä tätäkin parempaa palvelua

Asetamme sopimusasiakkaat aina etusijalle. Tilastoimme kohteistanne mittaamiamme tietoja rakennusliikkeen kehitystä varten. Saatte esimerkiksi säännöllisin väliajoin raportin mitatuista ilmanvuotoluvuista sekä yleisimmistä kohteista löydetyistä vuotopaikoista ja niiden syistä. Näin voitte kehittää toimintaanne myös laajemmin. Palvelemme myös takuuaikana erilaisissa mittaus- ja tutkimustarpeissa.

Palvelumme rakennusliikkeille

Viemäri- ja hormikuvauksella vältetään kalliita takuukorjauksia

Viemärikuvaus on tärkeä tehdä ennen työmaan seuraavaa vaihetta, koska silloin mahdolliset korjaukset on vielä helpompi toteuttaa. Kuvauksen avulla varmistetaan esimerkiksi, että viemärit on asennettu asianmukaisesti ja liitokset ja kaadot ovat kunnossa ja ettei viemäreissä ole tukoksia. Myös hormien kuvaus on hyvä tehdä huolellisesti. Viemärikuvauksesta saat videon sekä selkokielisen raportin, jossa korjausluokat ja toimenpidesuositukset löydetyistä ongelmakohdista. Lue lisää…

Betonin kuivumisaikalaskelmat

Betonin kuivumisaikalaskelmilla voidaan simuloida erilaisia skenaarioita ja nähdä millainen vaikutus niillä on kuivumiseen. Laskelmat kannattaa tehdä kuivumisen kannalta kriittisiin rakenteisiin ja ne toimivat tukena kuivumisen suunnittelussa. Käymme työmaan johdon kanssa myös yhdessä läpi betonin kuivumista hidastavat riskitekijät ja haemme yhdessä ratkaisut niiden välttämisesksi.

Kosteusmittaajamme tehtävä on auttaa betonin kuivumisessa

Käymme työmaan kanssa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloituspalaverin, jossa käydään läpi myös miten betoni saadaan kuivumaan ajoissa. Mietimme tältä pohjalta järkevät mittauslaajuudet, jotta mittauksista saataisiin mahdollisimman pienillä kuluilla mahdollisimman suuri hyöty ja teemme mittaussuunnitelman. Lähtötaso- ja seurantamittauksilla seurataan betonin kuivumisen etenemistä. Annamme myös palautetta ja neuvomme koko prosessin ajan, jos työmaa uhkaa jäädä aikataulusta. Lopuksi varmistamme, että rakenteet ovat kuivia päällystettävyysmittauksilla. Saat kosteusmittauksista joka kerran jälkeen koosteen, jonka avulla voit seurata työmaan kuivumista. Lopuksi toimitamme kosteusmittausraportin. Lue lisää…

Olosuhteiden- ja pölynseuranta tueksi työmaan osuhteiden hallintaan

Betonin kuivumisen myöhästyminen johtuu useimmiten puutteellisista olosuhteista. Olosuhdeseurannan avulla seuraat reaaliaikaisesti betonin kuivumisolosuhteita sekä sisäilmaa. Kosteusmittaajamme seuraa olosuhteita ja antaa suosituksia ja neuvoja tarpeen mukaan, jos olosuhteet poikkeavat suunnitellusta. Saat myös hälytykset, jos tilan lämpötila, kosteus tai pölypitoisuus poikkeaa asetetuista tavoitearvoista. Tarvittaessa autamme myös olosuhteiden hallinnassa mm. tuomalla työmaalle kuivaimia tai lämmittimiä. Asennamme ja pidämme yllä sekä lopuksi puramme anturit sekä toimitamme loppuraportin seurantajaksolta. Lue lisää…

Olosuhteiden hallinta

Rakennusliikkeille ja työmaille, jotka haluavat varmistua betonin kuivumisesta aikataulussa sekä olosuhteiden huolellisesta toteutuksesta tarjoamme myös olosuhteiden hallintapalvelua. Käymme työmaajohdon kanssa aikataulun ja tavoitteet läpi ja teemme tältä pohjalta ratkaisuehdotukset ja suunnitelman olosuhdehallintaan. Suunnitelman perusteella työmaa voi joko itse toteuttaa olosuhteet tai hankkia toteutuksen Vertialta. Meiltä saat olosuhteiden hallintaan vastuuhenkilön, osastoinnit, laitteet sähköistyksineen, asennukset, ylläpidon ja purun sekä työmaa-aikaisen siivouksen. Työmaan päätteeksi saat raportin toteutuneista olosuhteista sekä betonin kuivumisajoista. Olosuhteiden hallintapalvelun avulla luot edellytykset sille, että kohde voi valmistua laadukkaasti aikataulussa ja työmaan vetäjänä voit keskittyä olennaiseen.

Tiiveysmittaus ja vuotokohtien paikannus

Tiiveysmittauksella ja vuotokohtien paikannuksella autetaan varmistamaan rakennuksen laatu ja hallittu ilmanvaihto. Teemme ennen tiiveysmittausta valmiuskäynnin ja varmistamme kaiken olevan valmista mittausta varten. Puutelistan avulla korjaat puutteet ennen mittausta, jolloin vältyt turhilta hukkakäynteiltä. Tiiveysmittauksen aluksi paikannamme vuotokohdat, jolloin voit korjata ne vielä ennen lopullista mittaustulosta jo mittauskäynnin aikana. Saat mittauksesta selkeän raportin, jossa on kuvattu löytyneet vuotokohdat sekä mitattu ilmanvuotoluku. Teemme eniten tiiveysmittauksia koko Suomessa ja pystymme toteuttamaan kaikkein haastavimpienkin kohteiden mittaukset. Lue lisää…

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella varmistetaan myös rakennuksen laatua ja todennetaan, että rakenteet täyttävät asumisterveysohjeen vaatimukset. Samalla löydetään esimerkiksi mahdolliset eristeviat ja kylmäsillat ja varmistetaan ikkunoiden ja ovien toimivuus. Monesti mittaajamme havaitsevat myös ongelmia ilmanvaihdossa, koska lämpökuvauksen yhteydessä mitataan myös paine-eroja. Lopuksi saat selkokielisen raportin, josta mahdollisesti korjausta vaativat toimenpiteet on helppo erottaa. Lue lisää…

Vesivahinkojen kartoitus ja kuivaus

Mikäli vahinko tapahtuu, niin soittamalla meille saat heti neuvot miten toimia. Arvioimme tilanteen vakavuuden ja tulemme tarvittaessa heti paikalle. Mietimme tilanteeseen järkevän tutkimusten laajuuden sekä kartoituksen pohjalta annamme kustannustehokkaat toimenpidesuositukset. Tarvittaessa myös kuivaamme rakenteet. Teemme kosteuskartoituksen ja toimenpiteet niin hyvin, että mahdollisia takuukorjauksia ei tule. Saat myös arvion mahdollisesta vahingon toistuvuudesta ja toimenpidesuositukset näiden estämiseen. Lopuksi saat selkokielisen raportin. Lue lisää…

Palvelut takuuajalla

Vähennät kokonaiskustannuksia ja parannat asukkaiden viihtyvyyttä, kun takuuaikana ilmenneet asiat kartoitetaan viipymättä. Kun ongelma havaitaan ja syy täytyy selvittää, hoidamme sen ammattitaidolla. Kokeneet mittaajamme osaavat viestiä aiheuttamatta turhia huolia asukkaiden keskuudessa. Autamme muun muassa seuraavissa ongelmissa: vesivahingot, ontelovedet, kattovuodot, putki- ja viemärivuodot, hajuongelmat, vetoisuus, huurtuvat ikkunat, yms. Lue lisää…

Me palvelemme sinua


Oiva Tyni
Myynti, rakennusliikkeet
oiva.tyni@vertia.fi
0440896521


Yrjö Ahonen
Myynti, rakennusliikkeet
yr­jo.aho­nen@ver­tia.fi
0452200176


Miija Nurmela
Vahinkokartoitukset ja -kuivaukset
miija.nurmela@vertia.fi
044 721 7057