Lämpökuvauksella paikannetaan rakennuksen lämpö- ja ilmavuodot

13.5.2015

Lämpökuvauksella selvität, mistä rakennuksesi lämpö menee hukkaan

Voit varmistaa lämpökuvauksen avulla uudisrakennuksen laadun tai selvittää korjaustarpeen vanhassa rakennuksessa. Lämpökuvauksesta saat selkeän raportin, jossa löydetyt lämpö- ja ilmavuodot on esitetty lämpökuvin. Raportti on myös arvokas todistus rakentamisen laadusta.

Soita 044 7500 600 Ota yhteyttä

Esimerkkejä lämpökuvauksen käyttökohteista

  • Uudisrakennuksen laadunvarmistus: Varmistetaan, että rakennus täyttää Asumisterveysasetuksen suositukset
  • Korjaustarpeen arviointi: Selvitetään, miltä osin rakennus ei täytä Asumisterveysasetuksen suosituksia ja korjataan ne osat
  • Tiivistyskorjauksen esiselvitys: Selvitetään mitkä kohdat pitää tiivistää
  • Tiivistyskorjauksen laadunvarmistus: Varmistetaan onko tiivistystoimenpiteet tehty oikein
  • Energiaremontin alkukartoitus: Kartoitetaan rakennuksen ulkovaipan lämpövuodot
  • Eristevikojen selvittäminen: Kartoitetaan onko eriste kaikkialla tasaisesti ja puuttuuko sitä joistain kohti jopa kokonaan
  • Kosteus- ja homevaurioiden etsiminen
  • Talotekniikkavikojen kartoittaminen
  • Lämmitysputkien paikannus lämpökameralla

Lue lisää lämmitysputkien paikannuksesta lämpökameralla

Lämpökuvaus voidaan suorittaa kolmella eri tavalla

Lämpökuvaus alipaineessa Lämpökuvaus normaaliolosuhteissa 2-vaiheinen lämpökuvaus
Lämpökuvaus tehdään alipaineessa. Alipaine luodaan joko käyttämällä liesituuletinta tai erillistä paineovea. Lämpökuvaus tehdään rakennuksen normaalipainesuhteissa. Lämpökuvaus tehdään ensin rakennuksen normaalipainesuhteissa ja tämän jälkeen alipaineessa samalla kuvauskäynnillä. Alipaine luodaan joko käyttämällä liesituuletinta tai erillistä paineovea.
Paikannetaan rakennuksen ulkovaipan ilmanvuotokohdat. Paikannetaan rakennuksen ulkovaipan lämpö- ja ilmavuodot. Paikannetaan rakennuksen ulkovaipan lämpö- ja ilmavuodot sekä saadaan erotettua kylmäsillat ilmavuodoista.
Ei määritetä lämpötilaindeksejä. Määritetään löydetyistä vuodoista lämpötilaindeksit, jotta voidaan todeta täyttääkö rakennus Asumisterveysasetuksen suositukset pintalämpötilojen osalta.
Käytetään, kun halutaan paikantaa vuotokohdat ennen tiivistämistä, tiivistysten laadunvarmistamiseen sekä uudisrakennusten laadunvarmistukseen tiiveysmittauksen yhteydessä. Käytetään uudisrakennusten laadunvalvonnassa sekä korjauskohteiden arviointiin, kun halutaan tehdä energia- tai lämpöremontti. Käytetään korjauskohteiden arvioinnissa, kun halutaan tarkasti löytää rakenteiden kylmäsillat.
Vaatii vähintään n. 5 asteen lämpötilaeron sisä- ja ulkoilman välillä. Vaatii vähintään 15 asteen lämpötilaeron sisä- ja ulkoilman välillä.

Lämpötilaindeksi kertoo kuinka täyttääkö rakennus Asumisterveysasetuksen suositukset

Lämpökuvauksessa määritetään tavallisesti lämpötilaindeksi. Se kertoo sisäpinnan lämpötilan suhteessa ulkoilman ja sisäilman lämpötilaan. Lämpötilaindeksi laskentakaava on:

Lämpötilaindeksi = (Sisäpinnan lämpötila – Ulkoilman lämpötila) / (Sisäilman lämpötila – Ulkoilman lämpötila) x 100 % + painekorjaus

Painekorjaus tehdään alipaineen ollessa 5-15 välillä, jolloin lämpötilaindeksiin lisätään 0,5 per viiden pascalin ylittävä alipaine.

Asumisterveysasetuksessa on pinnan lämpötiloista annettu suositukset käyttäen lämpötilaindeksiä.

lämpökuvaus

Lämpökuvaus tehdään kylmällä kelillä

Lämpökuvaus vaatii 15 asteen lämpötilaeron sisä- ja ulkolämpötilojen välillä, jos halutaan määrittää lämpötilaindeksit. Lämpökuvausta voidaan kuitenkin käyttää lämpimimmilläkin keleillä. Alipaineessa tehdyllä lämpökuvauksella voidaan löytää ilmanvuotokohdat vielä n. 5 asteen lämpötilaerolla. Tällöin pienempiä vuotokohtia ei enää välttämättä löydy, mutta merkittävät vuotokohdat kuitenkin löydetään. Lämpökuvauksen voi tehdä myös normaalipainesuhteissa lämpimimmillä keleillä, jos halutaan esimerkiksi tarkistaa puutteita eristyksessä.

Lämpökuvausraportti on arvokas todistus rakennuksen laadusta

Lämpökuvauksesta saat aina selkeän raportin. Raportti on arvopaperi, jolla voit todentaa täyttääkö rakennus asumisterveysasetuksen mukaiset suositukset pintalämpötilojen osalta. Raportin avulla korjaustoimenpiteet on myös helppo kohdistaa oikein. Se on myös hyvä olla asuntoa myydessä näyttää ostajalle todistukseksi rakentamisen laadusta.

Tutustu asiakkaan ohjeeseen ja käyttäjätiedotteeseen.

Tilaa lämpökuvaus alan joustavimmalta toimijalta

Teemme lämpökuvauksia ympäri Suomen. Asiakkaamme ovat myös alan tyytyväisimpiä ja palveluihimme luottavatkin valtaosa talotehtaista, rakennusliikkeistä ja yksityisasiakkaista. Toiminnallemme tunnusomaista on joustavuus, huippuluokan asiakaspalvelu ja aito halu kehittää suomalaisen rakentamisen laatua eteenpäin. Mittaajillamme on myös Rakennusten lämpökuvaajan VTT-henkilösertifikaatit.

VTT_Henkilösertifikaatti_Pohja_avoin_CMYK_testi
Lue lisää yrityksestämme. Tutustu referensseihimme.