Kosteusmittausten laatujärjestelmä

Noin vuosi sitten lähdimme pohtimaan kosteusmittausten laatua ja yhtenäisyyttä. Perustimme kehitysryhmän, jonka yhtenä lopputuloksena sisäisten ohjeiden ja raporttimuutosten lisäksi oli Kosteusmittausten laatujärjestelmä, joka on lupaus työmaalle tavastamme toimittaa mittaukset. Tässä blogissa pyrin tiivistämään laatujärjestelmän oleellisimmat asiat, joiden avulla pyrimme laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin mittauksiin työmailla.

Laadunvarmistusmittausten oikea-aikainen toteutus

Olemme julkaisseet blogikirjoituksia pääasiassa Vertian työkulttuurista sekä erilaisista mittauksista ja tutkimuksista, joita toimitamme asiakkaillemme. Tässä kirjoituksessa ajatuksenani oli avata hieman prosessia, jolla aikataulutamme kyseisiä mittauksia. Yksi organisointitiimimme tehtävistä on olla säännöllisesti yhteydessä työmaiden yhteyshenkilöihin, ja tavoitteena on, että mittaajamme olisi oikeaan aikaan työmaalla, jotta vältettäisiin tarpeettomat viivytykset työmaan aikataulussa tai muut ikävät yllätykset.