Kosteusmittausten laatujärjestelmä

Noin vuosi sitten lähdimme pohtimaan kosteusmittausten laatua ja yhtenäisyyttä. Perustimme kehitysryhmän, jonka yhtenä lopputuloksena sisäisten ohjeiden ja raporttimuutosten lisäksi oli Kosteusmittausten laatujärjestelmä, joka on lupaus työmaalle tavastamme toimittaa mittaukset. Tässä blogissa pyrin tiivistämään laatujärjestelmän oleellisimmat asiat, joiden avulla pyrimme laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin mittauksiin työmailla.

Laadunvarmistusmittausten oikea-aikainen toteutus

Olemme julkaisseet blogikirjoituksia pääasiassa Vertian työkulttuurista sekä erilaisista mittauksista ja tutkimuksista, joita toimitamme asiakkaillemme. Tässä kirjoituksessa ajatuksenani oli avata hieman prosessia, jolla aikataulutamme kyseisiä mittauksia. Yksi organisointitiimimme tehtävistä on olla säännöllisesti yhteydessä työmaiden yhteyshenkilöihin, ja tavoitteena on, että mittaajamme olisi oikeaan aikaan työmaalla, jotta vältettäisiin tarpeettomat viivytykset työmaan aikataulussa tai muut ikävät yllätykset.

Betonin kuivatus omakotitalotyömaalla

Uutisissa on ollut viime aikoina paljon juttuja kosteuden aiheuttamista ongelmista aivan uusissakin rakennuksissa. Kosteusvaurio voi syntyä vesivahingon seurauksena esimerkiksi vesiputken rikkoutuessa. Myös betonirakenteen päällystäminen liian aikaisin, kun betoni ei ole vielä kuivunut tarpeeksi, voi aiheuttaa kosteusvaurion. Tässä blogissa käsittelen sitä, mitä omakotirakentajan kannattaa tehdä, jotta betoni kuivuu tehokkaasti ja päällystystöihin voidaan ryhtyä turvallisesti ja rakennusaikataulun mukaisesti.

Miksi nykyaikaisen hirsitalon tulee olla tiivis?

Vuonna 2012 asumisen osuus Suomen koko energiankulutuksesta oli 20%. Koska energiankulutusta pyritään vähentämään kaikilla elämänaloilla, rakentaminen ja asuminen mukaan lukien, ollaan nykyaikaisessa rakentamisessa tultu täysin uudenlaisten haasteiden eteen. Uusista taloista pyritään tekemään yhä energiatehokkaampia, jolloin perinteiset, satoja vuosia käytössä olleet menetelmät eivät enää yksistään toimi.