Tutkitusti tiivein

Vertia palkitsee vuosittain tutkitusti tiiveimmät talotoimittajat. Rakennuksen ulkovaipan ilmatiiveys vai­kut­taa ta­lon ra­ken­nus­fy­si­kaa­li­seen toi­mi­vuu­teen, si­säil­man ter­veel­li­syy­teen ja ener­gia­te­hok­kuu­teen. Hy­vä tii­veys saa­vu­te­taan hyvällä suunnittelulla ja huo­lel­li­sel­la ra­ken­ta­mi­sel­la, joten palkinto kertoo laajemminkin talotoimittajan laadukkuudesta.

Palkinnot perustuvat Vertian tekemiin tiiveysmittauksiin. Vuonna 2023 Vertia mittasi n.  1800 pientalon tiiveyden, joka vastasi noin 40 prosenttia vastaavalla aikavälillä rakennetuista taloista. Palkitut olivat omassa kategoriassaan keskimäärin tiiveimpiä.

Voit tutustua tiiveysmittauksista kerättyihin tilastoihin Vertia Kanta -palvelussa.

Tutkitusti tiiveimmät talotoimittajat 2024

Julkaistaan 26.1.2024 klo 14 Rakenna & Remontoi -messuilla.

Jetta-levyvalmis

Kiiruna Talot

Lammi