Vertia avaa rakennusten tiiveystiedot kaikkien käyttöön

Vertia avaa rakennusten tiiveystiedot kaikkien käyttöön

Kotimainen asumisen laadun varmistamiseen erikoistunut Vertia tarjoaa tekemiensä tiiveysmittausten tulokset avoimena palveluna kaikkien käyttöön.

Vertia Kanta -palvelun tilastot sisältävät tulokset jo noin 12 000 yhtiön mittaamasta uudisrakennuksesta ja uusia lisätään päivittäin. Palvelu sisältää mitattujen ilmanvuotolukujen lisäksi tiedot löydettyjen vuotokohtien tarkoista sijainneista ja suuruusluokasta.

Vertia Kanta -palvelu sijaitsee osoitteessa https://kanta.vertia.fi/

  • Uskomme todellisen mitatun datan auttavan rakennusalaa ja tutkijoita kohdistamaan huomiota oikeisiin asioihin. Näin uudisrakennusten tiiveyttä ja myös rakentamisen laatua voidaan parantaa, kertoo Vertian toimitusjohtaja Topi Jokinen.

Tiiveysmittaukset auttavat pienentämään riskiä kosteusvaurioille, varmistamaan hallittu ilmanvaihto sekä parantamaan energiatehokkuutta. Rakennuksen tiiveys tuo siis merkittäviä hyötyjä rakennusliikkeille, talotehtaille, omakotirakentajille ja peruskorjaajille. Oikeaan vaiheeseen ajoitettu tiiveysmittaus paljastaa vuotokohdat, jotka voidaan usein korjata jo mittauksen aikana. Näin lopputuloksesta saadaan parempi.

Jokinen kertoo Vertian tehneen tiiveysmittauksia valtakunnallisesti jo vuodesta 2012, ja julkaistussa tietokannassa ovat tulokset viimeisimmiltä viideltä vuodelta. Rakennusten ilmanvuotoluvuissa on tapahtunut yleisellä tasolla myönteistä kehitystä. Tekemällä palvelusta tarkempia hakuja, voi löytää mielenkiintoisia eroja esimerkiksi rakennustyyppien tai vuotokohtien suhteen.

  • Maksuton Vertia Kanta -palvelu on laaja kokonaisuus, jonka käyttö vaatii ainoastaan kirjautumisen. Tarjoamme siitä myös yksityiskohtaisempaa versiota asiakkaittemme, tutkijoiden ja oppilaitosten käyttöön. Lisäksi olemme parhaillaan tuottamassa tietokannan pohjalta Tiiveyden tila Suomessa -raporttia, hän sanoo.

Tiiveysmittauksen lisäksi Jokinen sanoo Vertian keräävän mittausdataa muun muassa betonin kuivumisesta. Kuivumisajalla on erittäin suuri merkitys pyrittäessä lyhentämään rakentamisen läpimenoaikaa laadusta tinkimättä. Myös muita mittauksia, kuten lämpö- ja viemärikuvauksia, on tarkoitus viedä tietokantaan lähitulevaisuudessa. Hän pitääkin mahdollisena, että myös näistä jaetaan tulevaisuudessa tietoa avoimeen käyttöön koko alan toiminnan kehittämiseksi.

Lisätiedot:
Topi Jokinen, toimitusjohtaja, Vertia Oy, p. 040 835 1440, topi.jokinen(at)vertia.fi