Työskentely Vertiassa

Työskentely Vertiassa

Olen ollut Vertiassa tällä hetkellä puoli vuotta. Tuona aikana on tullut paljon uutta sekä lainattua. Syksyllä Internetissä löytyi avoin työnhakuilmoitus mittaajaksi Vertiaan, kiinnostuin siinä määrin että laitoin samana päivänä hakemuksen. Haastattelun, työmaa tutustumisen ja ryhmähaastattelun jälkeen kävi ”mäsis”, ja sillä tiellä ollaan. Etsin tietoa Vertiasta yleisesti. En ollut aikaisemmin ajatellut itseohjautuvaa esihenkilötöntä organisaatiota työpaikkana. Internet nimisestä lähteestä löytyy itseohjautuvuudelle monenlaisia näkemyksiä ja kokemuksia, kaikissa varmaan jokin totuuden jyvä. Pohdin paljon, kuinka toimintamalli voisi sopia itselleni ja omaan elämääni. Aloitin myös ammattikorkeakoulussa opinnot vuoden vaihteessa, mietin kuinka työ ja opiskelu on mahdollista sovittaa yhteen. 

Itseohjautuvuudesta

Menneenä aikana on myös itselle kehittynyt näkemys kyseisestä toimintamallista. Duuni on duunia, myös itseohjautuvassa organisaatiossa, minulle se tuo vapauden ja vastuun myötä mielekkyyttä työn tekemiseen. Sitä eri portaisella toimintamallilla ei ole tarjota samalla tavalla. Vapaus päättää oman arjen rytmistä tuo paljon apua sovittaessa työ oman elämän kanssa, se luo ainakin itselleni mielekkäämmän arjen. Vastuu työn velvoitteiden suorittamisesta katsomallaan tavalla kehittää organisointi ja priorisointi taitoja, mistä koen myös olevan hyötyä yleisesti elämässä. Näen itseohjautuvuuden melko laajana käsitteenä, ehkäpä tulevaisuudessa enemmän pohdintoja haasteista sekä oppimiskokemuksiani kyseisestä aiheesta.

Toimintamalli sopii minulle erinomaisesti opiskeluiden yhteensovittamisessa. Opiskelut tapahtuvat normaalisti työpäivän jälkeen, molempiin suuntiin täytyy nähdä hieman vaivaa, jotta työ sekä opiskelu onnistuu asianmukaisesti. Vertialta tuli myös kannustusta opiskelupaikan vastaan ottamisessa koin sen tärkeäksi asiaksi. Kuitenkaan töiden aloituksesta ei ollut kauaa aikaa. 

Pandemia-arki

Pandemia aikana uuteen työpaikkaan tulo on ollut varmasti erilaista verrattuna edeltävään aikaan. Eniten tietysti kohtaamisien rajoittaminen hidastaa tutustumista, valtaosan kanssakäymisestä tapahtuu Onlinena, niin kun kaikkialla tässä hetkessä. Ilman kohtaamisiakin Vertiaan on ollut helppo tulla, ihmiset ovat ottaneet minut hyvin vastaan verkossa sekä kasvotusten. Työn tekemisen kannalta tämän hetken pandemiatilanne on vaikuttanut onneksi melko vähän. Tällä hetkellä kyseinen aika vaikuttaa ehkä eniten vapaa-aikaan. Kaikki ns. kiva on ollut pannassa pidemmän aikaa, mikä kiristelee silloin tällöin. Uutta on myös luvassa, kun uusiuusi normaali aika tulee rokotteiden myötä, sitä kohti.


Kiinnostuitko Vertiasta työpaikkana? Katso avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus.

Hae töihin