Betonin kuivatus omakotitalotyömaalla

Betonin kuivatus omakotitalotyömaalla

Uutisissa on ollut viime aikoina paljon juttuja kosteuden aiheuttamista ongelmista aivan uusissakin rakennuksissa. Kosteusvaurio voi syntyä vesivahingon seurauksena esimerkiksi vesiputken rikkoutuessa. Myös betonirakenteen päällystäminen liian aikaisin, kun betoni ei ole vielä kuivunut tarpeeksi, voi aiheuttaa kosteusvaurion. Tässä blogissa käsittelen sitä, mitä omakotirakentajan kannattaa tehdä, jotta betoni kuivuu tehokkaasti ja päällystystöihin voidaan ryhtyä turvallisesti ja rakennusaikataulun mukaisesti.

Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät

Betonin kuivumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten betonin kiviaineen raekoko, betonin vesi-sementtisuhde, käytetyt lisäaineet, ympäröivän ilman olosuhteet, betonin lämpötila ja rakennepaksuus sekä työmaan puhtaus. Avaan tässä muutamia olennaisimpia ja kerron, miten omakotirakentajan kannattaa huomioida nämä omassa projektissaan.

Betonin vesi-sementtisuhde

Kaikkein tärkein betonin kuivumiseen vaikuttava tekijä on käytetyn betonin vesi-sementtisuhde. Tämä kertoo, missä suhteessa betonissa on sementtiä ja vettä. Mitä pienempi vesi-sementtisuhde on, sitä vähemmän kuutiollisessa betonia on vettä. Kuutiossa korkean vesi-sementtisuhteen omaavaa betonia voi olla jopa 100 litraa enemmän vettä verrattuna betoniin, jossa on alhainen vesisementtisuhde.

Ennen lattiavalua kannattaa siis käyttää hetki oikean betonilaadun valintaan. Betonilaadusta on hyvä keskustella betonitoimittajan kanssa, sillä he ovat betonin asiantuntijoita ja voivat laatia kohteeseen sopivan betonireseptin. Hyvältä betonilta vaadittavia ominaisuuksia ovat alhainen vesi-sementtisuhde, suurin valuun sopiva kiviaineiksen raekoko sekä riittävän hyvät työstöominaisuudet, jotta lattia saadaan kunnialla valettua. Valamisen jälkeen on syytä noudattaa betonitoimittajan antamia jälkihoito-ohjeita.

Vaikka parempilaatuinen betoni maksaa hieman enemmän kuutiolta, niin tässä kohdassa ei kannata säästää!

Sisäilman lämpötila ja kosteus

Koska betonin kuivuminen tapahtuu haihduttamalla siinä olevaa vettä ympäröivään ilmaan, on työmaan sisäilman lämpötilalla ja kosteudella suuri merkitys kuivumiseen. Mikäli sisällä on kylmä ja kostea ilma, ei haihtumista tapahdu. Kun taas ilma on lämmintä ja kuivaa on haihtuminenkin ripeää.

Sisäilman kuivumisominaisuuksia voi mitata kahden suureen avulla: lämpötila sekä suhteellinen kosteus (RH). Nyrkkisääntönä kuivumisolosuhteet ovat hyvät silloin, kun ilma on viikkotason keskiarvolla mitattuna +20 °C lämmintä ja sen suhteellinen kosteus on 50 % tai alle.

Hyvien sisäilman olosuhteiden luominen

Suurena osana vuodesta hyvät kuivumisolosuhteet saa luotua yksinkertaisesti huolehtimalla riittävästä lämmityksestä. Kun ulkona on viileää, lämpötilan nosto parinkympin tienoille riittää huolehtimaan siitä, että sisäilma on riittävän kuivaa ja betoni pääsee haihduttamaan kosteutta.

Kesäaikaan, kun ulkona on lämmintä ja etenkin loppukesästä usein myös kosteaa, ei pelkkä lämmitys enää riitä (elleivät timpurit tykkää tehdä töitä +35C lämpötilassa). Tällöin on käytettävä kosteudenkeräimiä. Kosteudenkeräimiä käytettäessä on tärkeää pitää ovet ja ikkunat suljettuina, sillä muutoin ulkoa virtaa kosteaa ilmaa sisään eikä kuivureista ole mitään hyötyä.

Kuivumisolosuhteita luodessa tulee muistaa, että lämpötilaa ja kosteutta tarkkaillaan ns. viikkokeskiarvoina, eli oleellista on että olosuhteet viikon aikana keskimäärin vähintään +20 °C ja alle 50 %RH. Välillä tapahtuva rakennusmateriaalien kantaminen sisään ei vielä keikauta venettä. On kuitenkin tärkeää huolehtia, että lämmittimet, puhaltimet ja kuivurit ovat päällä ainakin öisin ja viikonloppuisin! Ilman lämpötilaa ja kosteutta voi seurata esimerkiksi etäluettavilla olosuhdeantureilla.

Ilman kierto

Ilman kierto työmaalla tulee hoitaa niin, että ilma otetaan sisään pisteestä A ja se puhalletaan ulos talon eri puolella olevasta pisteestä B. Mikäli talossa on useita kerroksia, otetaan ilma sisään alakerroksesta ja poistetaan ylimmästä kerroksesta. Ainakin yksi lämmitin sijoitetaan lähelle ilman sisäänottoa, jotta ulkoa tuleva viileä ilma lämpeää heti sisään tullessa.

Tavoitteena on, että ilma kulkee pisteestä A kiertäen mahdollisimman hyvin kaikkien eri tilojen läpi ja keräten matkallaan kosteutta betonista. Lopuksi kostea ilma puhalletaan ulos pisteessä B. Poistoilman voi puhaltaa ulos esimerkiksi liesituulettimen putkeen asennetun väliaikaisen kanavapuhaltimen avulla.

Työmaan puhtaus

Myös likaiset lattiapinnat tai rakennusmateriaalien säilyttäminen lattioilla hidastavat kuivumista merkittävästi. Veden haihtumista pois betonista ei voi tapahtua, mikäli pinnat ovat paksun pöly- ja sahanpurukerroksen alla tai jos lattian päällä säilytetään kipsilevynippua. Rakennusmateriaalit on aina säilytettävä irti lattiasta esim. kuormalavojen päällä.

Päällystysvalmiuden toteaminen kosteusmittauksella

Alla vielä ohjeet onnistuneeseen betonin kuivumiseen pähkinänkuoressa:

  • Oikein valittu betonilaatu (sisältää vähän vettä)
  • Hyvät kuivumisolosuhteet: Riittävä lämpö ja alhainen ilmankosteus
  • Riittävä ja hallittu ilman kierto
  • Puhtaat pinnat eikä rakennusmateriaalien säilytystä suoraan lattioilla

Näillä ohjeilla huolehdit siitä, että työmaallasi on betonin kannalta hyvät kuivumisolosuhteet ja että kuivuminen tapahtuu ripeästi.

Kun rakennusaikataulun mukainen päällystysaika lähestyy, kannattaa betonin riittävä kuivuus todeta asianmukaisella kosteusmittauksella. Kosteusmittauksesta voit lukea lisää tästä blogikirjoituksesta.


Haluatko lisätietoa tai tarjouksen palvelusta?

Ota yhteyttä