Keinot betonin kuivumiseen aikataulussa

Keinot betonin kuivumiseen aikataulussa

Betonin kuivumisen myöhästyminen on iso asia työmaalle. Jos betoni ei ole kuivaa, kun pitäisi alkaa pinnoittamaan, viivästyttää se usein koko työmaan aikataulua. Tämä taas aiheuttaa sekasortoa koko työmaalla ja usein ylimääräisiä kustannuksia. Valitettavasti joskus paineen alla päädytään myös pinnoittamaan märälle. Tämä taas voi altistaa rakennuksen  kosteusvauriolle, josta seuraa haittaa asukkaille sekä korjauskustannuksia rakennusliikkeelle. Siksi olisikin tärkeää kiinnittää heti alkumetreiltä lähtien huomiota betonin kuivumiseen. Käynkin tässä läpi omat havaintomme siitä, mitkä asiat ovat johtaneet betonin kuivumisen myöhästymiseen työmaalla ja kuinka sen kuivumista voi jouduttaa.

Miksi betonin kuivuminen viivästyy?

Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa karkeasti neljään eri osa-alueeseen: suunnitteluun, valamiseen, työmaa-aikaisiin kuivumisolosuhteisiin sekä vesivahinkoihin.

Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa betonin kuivumiseen voidaan vaikuttaa kenties kaikkein eniten. Kaikki lähtee realistisesta aikataulusta. Jos aikataulu on liian tiukka suhteessa betonin kuivumiseen, pienetkin poikkeamat voivat aiheuttaa sekasortoa työmaalla. Jo rakennesuunnittelussa tulisi huomioida muiden vaatimusten lisäksi betonin kuivumisaikataulu. Paksut valukerrokset kuivuvat hitaammin kuin ohuet. Myös yhteen suuntaan kuivuvat rakenteet kuivuvat hitaammin kuin kahteen suuntaan kuivuvat.

Betonilaadun valinnalla on myös iso vaikutus kuivumisaikatauluun. Betonireseptin laatimiseen kannattaa panostaa yhdessä betonitoimittajan kanssa. Tavoitteeksi kannattaa ottaa betoni jonka vesi-sementtisuhde on alhainen, mutta jossa kuitenkin voidaan säilyttää työstettävyydeltä vaadittavat ominaisuudet. Näin työmaalle tuotava betoni sisältää jo lähtökohtaisesti mahdollisimman vähän vettä. Kun aikataulu on tiukka, kannattaa lisäksi valita nopeasti kuivuva betoni.

Valuvaihe

Valamisvaihe on myös erittäin merkityksellinen betonin kuivumisen kannalta. Jäykkää betonia on mukavampi käsitellä, kun siihen lisää vettä. Tämä voi kuitenkin viivästyttää betonin kuivumista jopa kuukausia. Veden sijaan pitäisi käyttää tätä tarkoitusta varten kehitettyjä betonin notkistusaineita. Betonin raekoolla on myös oma vaikutuksensa. Isorakeinen, paljon kiinteää ainetta sisältävä betonimassa kuivuu nopeammin kuin pienirakeinen. On tärkeää myös, että valun alla ei ole lammikoita tai muutakaan ylimääräistä kosteutta. Lisäksi kerroksellisissa valuissa, kuten plaano- tai pintabetonivaluissa, liian kostean betonin päälle valaminen voi viivästyttää kuivumista merkittävästi.

Olosuhteet

Ensimmäinen asia, joka valun jälkeen kannattaa tehdä betonin kuivumisen jouduttamiseksi, on hioa sementtiliima pois betonin päältä. Hiominen voidaan tehdä kuitenkin vasta jälkihoidon jälkeen, jotta betoni pääsee kovettumaan.

Vaikka kaikki edellä mainituista asioista olisivat täysin kunnossa, ei betoni siltikään pääse välttämättä lainkaan kuivumaan, jollei sen kuivumisolosuhteet ole riittävät. Olennaisin asia kuivumisolosuhteissa on betonin kanssa kosketuksissa olevan ilman suhteellinen kosteus. Ilman suhteellisen kosteuden täytyy olla pienempi kuin betonin, jotta betoni voi haihduttaa vettä ilmaan. Tämä taas saadaan aikaan varmistamalla, että ilma on riittävän lämmintä, jotta se pystyy sitomaan itseensä riittävästi kosteutta, sekä varmistamalla ilman kierto ja tuuletus. Betoni ei siis ala kuivumaan ennen kuin tilaan saadaan riittävä lämmitys, mielellään n. 20-25 C°. Kesäisin, kun ulkoilma on kosteaa, tuuletus tulisi minimoida pitämällä ovet ja ikkunat kiinni sekä käyttämällä sisällä kosteudenkerääjiä, jotka keräävät ylimääräisen kosteuden ilmasta.

Luonnollisesti myös betonin lämpötila vaikuttaa kuivumiseen. Lämmin betoni luovuttaa kosteutta tehokkaammin ja kuivuu nopeammin. Betonia voidaan lämmittää sisältä päin käyttämällä lattialämmitystä. Betonin kuivattamiseksi nopeasti tai vaikeissa olosuhteissa on olemassa myös tähän tarkoitukseen tehtyjä kuivatuskanavia, jotka asennetaan rakenteeseen valuvaiheessa. Ulkoapäin betonia voidaan lämmittää esimerkiksi levykuivaimilla.

Betonin kuivumista hidastavat myös lika ja pöly. Onkin tärkeää huolehtia työmaan siivouksesta säännöllisesti, sillä se jouduttaa betonin kuivamista. Työmaalogistiikassa on myös otettava betonin kuivuminen huomioon. Ylimääräinen tavara betonin päällä estää tehokkaasti betonin kuivamisen. Olisikin tärkeää, että pinnat, jotka halutaan saada nopeasti kuivaksi, olisivat mahdollisimman tyhjiä tavarasta, jolloin kuivuminen voi tapahtua esteettömästi.

Usein työmaalla on kova kiire pinnoittamaan tiloja, joissa betoni on riittävän kuiva. Se, mitä ei useinkaan osata huomioida on, että tämä voi hidastaa vieresten tilojen kuivumista. Tämä johtuu siitä, että pinnoitustilanteessa betonin kuivuminen jatkuu vielä kauan pinnoittamisen jälkeenkin silloinkin, kun betoni on riittävän kuiva pinnoitusta varten. Kun betonin luonnollisin kuivumisreitti tukitaan pinnoittamalla, koittaa betoniin jäänyt kosteus löytää uuden reitin poistua rakenteesta. Tällöin kosteus alkaa siirtymään sivusuunnassa tiloihin, joissa ei ole vielä pinnoitusta. Tämä taas johtaa siihen, että kosteus näiden tilojen betonissa nousee ja kuivuminen voi viivästyä merkittävästikin. Siksi olisikin kuivumisen kannalta järkevää pinnoittaa vasta, kun koko valu on todettu kuivaksi.

Vesivahingot

Valitettavasti työmaalla sattuu usein vesivahinkoja. Vesivahingon voi aiheuttaa esimerkiksi putkirikko tai riittämätön suojaus. Kun betoni kastuu, viivästyttää se luonnollisesti sen kuivumista. Varsinkin NP-betoni voi olla hyvin vaikea saada kuivaksi, jos se kastuu johtuen sen erityisominaisuuksista.

Uusien pientalojen vesivahingoista suurin osa liittyy koeponnistukseen. Vastaavia ongelmia on luonnollisesti myös muissa rakennuksissa. Tyypillisin paikka on jakotukin liitos. Koeponnistus kannattaisikin ajoittaa aamupäivään ja mieluiten ei viikonloppua vasten. Näin mahdollisiiin ongelmiin on helpompi puuttua, jos putkien liitokset vuotavat.

Toteutus ratkaisee

Loppujen lopuksi betonin kuivuminen on hyvin yksinkertainen asia. Kun edellä mainitut asiat ovat kokonaisuudessaan huomioitu työmaan alkumetreiltä saakka, kuivuu työmaa usein hyvin aikataulussa tai jopa reilusti etuajassa.

Jos kaipaat apua betonin kuivumisessa, ole yhteydessä, niin löydetään yhdessä ratkaisut! Tutustu myös Kosteusmittaus ja Olosuhdeseuranta -palveluihimme.


 
Kuuntele asiantuntijan haastattelu betonin kuivumiseen liittyen Vertiapodista
 


Haluatko lisätietoa tai tarjouksen palvelusta?

Ota yhteyttä