Kosteusmittaus

Teemme  kosteusmittauksia erilaisiin kohteisiin. Joskus kosteusmittaus tehdään asuntokaupan yhteydessä. Vesivahinkotapauksissa  kosteus on saattanut ehtiä rakenteisiin, esimerkiksi lautaparketin alle. Kartoitamme kosteusvahingon laajuuden ja ehdotamme tarvittavat kuivaustoimenpiteet. Tarvittaessa järjestämme myös kuivatuksen. Kosteusmittaus voidaan tehdä paikallisena tutkimuksena tai useita tiloja kattavana tarkasteluna. Ota yhteyttä, niin sovitaan milloin kartoittajamme pääse paikalle.

4,70/5

(602 Arvostelua)

Soita 044 4018 528 Ota yhteyttä

Kosteusmittaus

Teemme  kosteusmittauksia erilaisiin kohteisiin. Joskus kosteusmittaus tehdään asuntokaupan yhteydessä. Vesivahinkotapauksissa  kosteus on saattanut ehtiä rakenteisiin, esimerkiksi lautaparketin alle. Kartoitamme kosteusvahingon laajuuden ja ehdotamme tarvittavat kuivaustoimenpiteet. Tarvittaessa järjestämme myös kuivatuksen. Kosteusmittaus voidaan tehdä paikallisena tutkimuksena tai useita tiloja kattavana tarkasteluna. Ota yhteyttä, niin sovitaan milloin kartoittajamme pääse paikalle.

4,70/5

(602 Arvostelua)

Soita 044 4018 528 Ota yhteyttä

Kosteusmittauksen tekemiseen on monia tekniikoita

Kosteusmittauksessa käytettäviä rakenteita rikkomattomia tutkimusmenetelmiä ovat aistinvarainen tutkimus ja pintakosteusmittaus. Niillä ei kuitenkaan saada täysin aukottomia tuloksia, koska pintapuolisesti mittaamalla ei voida havaita, että missä ylimääräinen kosteus on. Kosteutta on luonnollisesti märkätiloissa eristeen päällä, mutta eristeen alle ei ylimääräinen kosteus kuulu. Mikäli pintakosteusmittaus antaa syytä epäillä, että kohteessa on ylimääräistä kosteutta, niin silloin usein otetaan muut menetelmät käyttöön. On hyvä huomioida, että myös materiaali vaikuttaa mittaustuloksiin ja sen vuoksi ammattimaisen mittaajan kokemus ja ammattitaito nousevat tärkeään rooliin, kun tuloksia tulkitaan ja mietitään mahdollisia seuraavia toimenpiteitä.

Mikäli tarvetta on, niin silloin voidaan tehdä rakennekosteusmittaus. Rakenteellisia ja ainetta rikkovia kosteusmittauksia ovat näytepalamittaukset, porareikämittaukset ja piikkimittaukset. Näytepalamenetelmällä ja porareikämittauksilla voidaan mitata betonin kosteus. Piikkimittauksella tutkitaan puuosien kosteutta. Useimmiten rakennetta rikkovia mittausmenetelmiä hyödynnetään työmailla, mutta toisinaan myös muissa kohteissa. On hyvä huomioida, että porareikämittaus märkätiloissa rikkoo aina vesieristeen, joten sitä ei tule tehdä ilman painavia perusteita.

Milloin kosteusmittausta tarvitaan?

Kosteusmittauksia ei tarvitse tehdä säännöllisesti, mutta tavallista on, että mittaus suoritetaan, kun ollaan ostamassa tai myymässä asuntoa tai kiinteistöä. Mikäli asukas epäilee kosteusvahinkoa, niin silloin usein on kosteusmittaus paikallaan. Myös vesivahingon jälkeen on hyvä suorittaa mittaus, kun halutaan varmistaa ylimääräisen kosteuden poistuminen. Tällöin käytetään tavallisesti rakennetta rikkomattomia menetelmiä. Mitä tulee vesi- ja kosteusvahinkoihin, niin ne ovat verrattain yleisiä. Vesi- tai kosteusvahingon voi aiheuttaa esimerkiksi:

  • ontelolaatan onteloihin jäänyt vesi
  • maakosteus alapohjassa tai kellarin seinissä
  • vesikatteen vuoto
  • astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen aiheuttama vuoto
  • muun talotekniikan aiheuttama vesivuoto

Soi­ta tai täytä lomake, niin saat he­ti asian­tun­ti­jan neu­vot ja so­vi­taan, kos­ka mittaajamme pää­sevät pai­kal­le.

Ota yhteyttä Soita 0444018528

Jos vesivahinko on juuri tapahtunut ja et ole varma miten toimia voit lukea aiheesta lisää blogistamme.

Lue alta lisää yleisistä ongelmakohdista ja kosteusmittaustarpeista

Miten valmistautua märkätilan kosteusmittaukseen?

Märkätilan käyttöä on syytä rajoittaa mielellään ainakin 48h ennen mittauksen suorittamista. Mitattaville pinnoille ei saisi tänä aikana päästä vettä, jotta mittaustulokset eivät vääristy. Mikäli mahdollista, niin mitattavien pintojen olisi hyvä antaa kuivua mahdollisimman pitkään. Mitä kauemmin pinnat saavat kuivua, niin sitä tarkempia tuloksia saadaan mittaamalla.

Lattiamattojen pintakosteusmittaus

Haisevat muovimatot ovat yleinen oire maton alla olevasta kosteudesta. Syynä voi olla vesivahinko tai liian aikainen betonin päällystäminen. Muovimaton liimapinta ja muovimatto alkavat hitaasti hajoamaan liiallisen kosteuden takia, jolloin matot alkavat usein haisemaan. Lattiamaton alta voidaan tutkia kosteuspitoisuuksia viiltomittauksella, jossa lattiamattoon tehdään veitsellä viilto ja kosteus mitataan heti päällysteen alta suhteellisen kosteuden mittauksena. Tämä on menetelmänä tarkka, mutta mittauspisteiden valinta on tärkeää. Pintakosteusmittauksella voidaan tarkastella ensin tilaa kokonaisuutena ja ottaa sitten viiltomittauksella tarkempia tuloksia tärkeimmistä kohdista.

Mahdolliset kosteusvahingot runkopuissa

Uudistyömailla rakennuksen runkopuut tai muut puuosat voivat altistua sateille ja haastaville sääolosuhteille. Myös muut kosteusvahingot voivat aiheuttaa puuosien kastumista rakennustyömaalla. Runkopuiden kosteusmittauksella voidaan varmistua, että runkopuut ovat riittävän kuivat rakennustöiden jatkamista varten.

Asuntokaupan kosteusmittaus

Asunnon ostajaa kiinnostaa asuntosi kosteiden tilojen kunto. Tarkastamme kosteiden tilojen toimivuuden ja kunnon. Asuntokaupan kosteuskartoitus tehdään pintakosteusmittarilla, eli ainetta rikkomattomalla menetelmällä. Lisäksi tarkistetaan kopolaatat, eli heikosti kiinni olevat laatat. Mittaukset tehdään yleensä asunnon kaikkiin kosteisiin tiloihin, eli kylpyhuoneisiin, saunoihin ja WC-tiloihin. Lisäksi keittiön allaskaapin alta tarkistetaan mahdolliset vesivuotovahingot.

Mittausta varten suihkua tai saunaa ei tulisi käyttää ainakaan noin 1-2 vuorokauteen ennen mittausta. Mikäli mahdollista, niin olisi suotavaa olla käyttämättä märkätiloja pidempikin aika, kuten aiemmin mainittu 48h, jotta mittaustulokset ovat mahdollisimman tarkkoja. Pintakosteusmittaus on suuntaa antava menetelmä, mutta parhaassa tapauksessa sillä saadaan todettua kosteiden tilojen hyvä toimivuus. Voit lukea tarkemmin kosteusmittauksesta asuntokaupan yhteydessä blogistamme.

Taloyhtiön kosteiden tilojen mittaukset

Teemme mittauksia myös taloyhtiöille, jotka haluavat tarkastaa koko taloyhtiönsä kosteiden tilojen kunnon. Usein taloyhtiöissä kylpyhuoneita on voitu remontoida asuntojen kesken eri aikoina. Mittauksessa tarkistetaan kosteiden tilojen kunto pintakosteusmittauksella, otetaan valokuvia kosteiden tilojen kunnosta ja tarkistetaan kopolaatat. Osa kylpyhuoneista voi olla hyvin toimivia ja osassa käytössä vielä alkuperäiset kylpyhuoneen rakenteet. Mittausraportin pohjalta on helppoa suunnitella taloyhtiön korjaustarpeita, ja mittaus tulee tietysti asukasta kohden edullisemmaksi, kun se tehdään kerralla koko taloyhtiöön.

Kosteusmittaukset työmaalle

Työmailla on omat tarpeensa erilaisille kosteuskartoituksille ja mittauksille. Palveluistamme työmaille voit lukea tarkemmin omalta palvelusivulta täältä.

Katso lyhyt esittely kosteusmittauspalvelustamme työmaalla