Kosteusmittausten laatujärjestelmä

Kosteusmittausten laatujärjestelmä

Noin kaksi vuotta sitten lähdimme pohtimaan kosteusmittausten laatua ja yhtenäisyyttä. Perustimme kehitysryhmän, jonka yhtenä lopputuloksena sisäisten ohjeiden ja raporttimuutosten lisäksi oli laatujärjestelmä, joka on lupaus työmaalle tavastamme toimittaa mittaukset. Tässä blogissa pyrin tiivistämään laatujärjestelmän oleellisimmat asiat, joiden avulla pyrimme laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin mittauksiin työmailla.

Uudistyömailla mittaamme pääasiassa betonivaluja, jotta ne ovat turvallisia päällystää esimerkiksi laminaatilla, parketilla, vesieristeellä tai muulla materiaalilla.

Mittalaitteet ja kalibrointi

Käytämme betonivalujen pinnoitettavuusmittauksissa Vaisalan suhteellisen kosteudenmitta-antureita. Anturit kalibroidaan vuoden välein. Sen lisäksi seuraamme jatkuvasti onko antureissa poikkeamia toisiinsa verrattuna.

Mittaajat ja ammattitaidon ylläpito

Kohteen mittauksista vastaa aina Eurofinsin-sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja. Mittauksia tekevä henkilö on aina saanut kattavan perehdytyksen kosteusmittaukseen. Perehdytys sisältää rakenteiden ja rakennusfysiikan teoriaa sekä käytännön koulutusta työmailla. Kaikki kosteusmittaajamme ilmoitetaan sertifikaattiin valmentavalle kurssille työsuhteen alkaessa. Ylläpidämme ja kehitämme mittaushenkilöstömme osaamista jatkuvasti. Järjestämme koulutuspäiviä säännöllisesti, jossa koulutamme henkilöstöämme sekä omien kokeneiden mittaajiemme että ulkopuolisten kouluttajien toimesta. Henkilöstö osallistuu myös muuhun täydentävään koulutukseen tarpeen mukaan.

Tutkimusmenetelmät ja mittauslaajuus

Työmaan mittausten alussa laaditaan mittaussuunnitelma yhteistyössä työmaan kanssa. Mittauspisteet pyritään valitsemaan siten, että arvioitavilta pinnoitusalueilta otetaan kattava otanta. Otantaan tulisi sisällyttää aina myös vaikeimmin kuivaksi saatavat rakenteet. Näiden ollessa kuivia voidaan olettaa, että myös helpommin kuivaksi saatavat rakenteet ovat riittävän kuivia. Jos työmaan kuluessa havaitaan lätäköitä tai vesivahinkoja, pyritään nämä paikat myös sisällyttämään mittaus otantaan.

Työn sujuvuuden varmistaminen

Ennen työmaan mittausten alkamista olemme aktiivisesti yhteydessä työmaahan, jotta mittaukset aloitetaan oikea-aikaisesti, kunhan asiakas on toimittanut työmaan tiedot ajoissa.

Opastamme työmaata koko mittausjakson ajan rakenteiden kuivumisesta sekä annamme neuvoja ja toimenpidesuosituksia, jotta rakenteet kuivuisivat tehokkaasti.

Työmaan tehtävä on osoittaa turvalliset mittauspaikat, joiden kohdalla ei esimerkiksi kulje putkia.

Työmaakäynnin päätteeksi mittaaja kertoo työmaalle mittaustulokset, havainnot ja toimenpidesuositukset sekä toimittaa koosteen mittaustuloksista

Mittaaja pyrkii sopimaan aina mittauskäynnin päätteeksi seuraavan käynnin ajankohdan ja mittauslaajuuden. Jos seuraavaa käyntiaikaa ei ole sovittu, pitää mittaaja lähtökohtaisesti yhteyttä työmaahan, jotta mittaukset tulevat suoritetuksi ajallaan.

Lopullinen raportti laaditaan, kun mittaukset ovat kokonaan valmiita rakennuksen tai rakennuksen osion osalta. Mittaaja tarkistaa materiaalit ja kirjoittaa yhteenvedon ennen raportin lopullista koostamista.


Haluatko lisätietoa tai tarjouksen palvelusta?

Ota yhteyttä