Laadunvarmistusmittausten oikea-aikainen toteutus

Laadunvarmistusmittausten oikea-aikainen toteutus

Olemme julkaisseet blogikirjoituksia pääasiassa Vertian työkulttuurista sekä erilaisista mittauksista ja tutkimuksista, joita toimitamme asiakkaillemme. Tässä kirjoituksessa ajatuksenani oli avata hieman prosessia, jolla aikataulutamme kyseisiä mittauksia. Yksi organisointitiimimme tehtävistä on olla säännöllisesti yhteydessä työmaiden yhteyshenkilöihin, ja tavoitteena on, että mittaajamme olisi oikeaan aikaan työmaalla, jotta vältettäisiin tarpeettomat viivytykset työmaan aikataulussa tai muut ikävät yllätykset. Vesivahinkojen tapahtumista ei käytännössä pystytä ennakoimaan, mutta suurin osa mittauksistamme on sellaisia, joiden suorittaminen on määritelty joko rakentamiseen liittyvien asetusten tai urakka-asiakirjojen vaatimusten kautta, eli niiden tarve on jo hyvissä ajoin tiedossa.

Työmaalle on merkittävä ero sillä, mihin aikaan laadunvarmistuksia tekevä mittaaja on paikalla.

Omakotitalon tiiviysmittaus voidaan kyllä tehdä muuton jälkeen ennen loppukatselmusta, ja tiiveysluku saadaan vielä päivitettyä energiatodistukseen. Tällöin mittauksen yhteydessä paikallistettavat ilmavuotoreitit ovat kuitenkin jo levytysten takana piilossa, eikä mittauksesta ole apua rakennuksen mahdollisimman hyvän tiiviyden saavuttamiseen. Jos taas betonin kosteusmittaaja tulee kerrostalotyömaalle ensimmäistä kertaa viikkoa ennen suunniteltua lattiamateriaalien asennusta, voivat odottamattoman korkeat kosteuspitoisuudet viivästyttää työmaata tai aiheuttaa kalliin ja työlään “härdelin”, kun työmaalle vuokrataan iso kasa kuivauskalustoa. Jälleen kerran riittävän ajoissa työmaalla oleva mittaaja olisi voinut toimittaa työmaalle arvokasta tietoa, jonka pohjalta työmaan viivästyminen tai ylimääräiset kulut olisi voitu välttää pienillä korjausliikkeillä. Voidaankin ajatella, että osa mittauksen laatua on oikea-aikainen toteutus, josta Vertia pyrkii aktiivisesti pitämään huolta.

Pyrimme saamaan mahdollisimman aikaisin tiedon kohteista, joihin tulemme suorittamaan mittauksia.

Sopimusasiakkaidemme kohteiden rakentamisaikatauluista saamme tietoa heidän extranet-järjestelmien kautta tai muutoin olemalla työmaahan yhteydessä projektin alkumetreillä, ja myyntiä pyrimme myös suorittamaan etupainotteisesti. Kun saamme näitä reittejä pitkin tiedon tai suoran tilauksen mitattavasta kohteesta, lisäämme sen omaan järjestelmäämme johon aikataulutetaan seuraava yhteydenotto kohteen yhteyshenkilölle. Näitä yhteydenottoja käydään jatkuvasti läpi, ja niitä on yleensä noin 100-150 kappaletta per viikko. Nopeimmillaan ensimmäisellä puhelinsoitolla saadaan sovittua mittausaika, mutta usein tiedustelemme mittauksia edeltävien työvaiheiden aikatauluista tai vastaamme asiakasta askarruttaviin kysymyksiin mm. lämpökuvauksen vaatimista sääolosuhteista tai betonin kuivumisesta, ja sovimme uuden yhteydenoton tilanteen mukaisesti esimerkiksi viikon tai muutaman kuukauden päähän. Joskus jutellaan myös yleisemmällä tasolla projektin työläydestä tai vaikkapa työmaalla tapahtuneesta hauskasta tilanteesta. Pisimpään järjestelmässämme olleita kohteita on rakennettu hartaudella jopa yli viisi vuotta. Usein lähetämme aikataulutiedusteluja myös sähköpostitse, jos on oletettavaa että yhteyshenkilöllä ei ole välittömässä tiedossa työvaiheiden eteneminen. Lähetämme myös tarvittaessa tarkastuslistoja, joiden avulla asiakas pystyy itse arvioimaan aikataulutusta, tai esittämään meidän suuntaan tarkentavia kysymyksiä.

Laadunvarmistus mittauksissa on kyse muustakin kuin pakollisen byrokratian hoitamisesta pois alta.

Pientalokohteissa on yleistä, että suoritamme (yleensä tiiveys- ja / tai kosteus-) mittaukset yhdellä käynnillä, jonka jälkeen projekti jatkuu seuraavilla työvaiheilla. Isommissa kohteissa, esimerkiksi kerrostaloissa tai hoivakodeissa, on kuitenkin normaalia, että varsinkin kosteusmittaukset jatkuvat kuukausia rakentamisen etenemisen tahdissa. Tällöin jatko käyntien yhteydenpito on pääasiassa kohteessa olevan mittaajan ja työmaan välillä, mutta mahdollisiin kiiretilauksiin tai sairastapaus tuurauksiin annetaan tarvittaessa apua myös organisointitiimin kautta. Isojen kohteiden tiiveysmittauksiin sisällytetään usein myös noin 1-2 viikkoa ennen varsinaista mittausta suoritettava katselmuskäynti, koska mittaajan havaintojen pohjalta pystytään tekemään paljon tiivistyksiä jo ennen varsinaista mittausta, ja ehkäistä tarpeettomat hukkakäynnit. Näillä eväillä työmaatkin yleensä ymmärtävät, että laadunvarmistus mittauksissa on kyse muustakin kuin pakollisen byrokratian hoitamisesta pois alta, ja mittaus ei jää mieleen ärsyttävästi pakkaa sekoittaneena toimenpiteenä. Ja tokihan mittaajankin on mukavampi saapua työmaalle, kun paikalla ei olla viime tingassa ja sävelet työn suorittamiselle on selkeät.


Haluatko lisätietoa tai tarjouksen palvelusta?

Ota yhteyttä