Laadunvarmistus takaa turvallisen ja terveellisen asumisen

Laadunvarmistus takaa turvallisen ja terveellisen asumisen

Kontio on maailman suurin hirsitalovalmistaja. Puutuotteet jalostetaan ja tuotetaan itse tukista aina valmiiksi lopputuotteeksi saakka. Laadunvarmistukseen panostetaan Kontiolla paljon ja erilaisia rakenne- ja rakentamisratkaisuja testataan kattavasti niin omassa laboratoriossa kuin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Vertia vastaa Kontion tiiveys- ja kosteusmittauksista. Valtakunnallisen toimijan kanssa yhteistyö on helppoa, olipa rakennus sitten Hangossa tai Nuorgamissa. 

Kontio on toimittanut maailmanlaajuisesti yli 50 000 hirsirakennusta. Pientalojen sekä erilaisten huviloiden ja vapaa-ajan asuntojen lisäksi Kontio toimittaa hirsirakennuksia yrityksille ja julkiselle sektorille. Tuotannosta menee vientiin vuosittain noin 10-15 %. Vuosikymmenien aikana kertyneen kokemuksen sekä tietotaidon – Kontio Woodhow:n – pohjalta ovat syntyneet toimivat ja turvalliset rakenneratkaisut.

– Toimitamme maailmalle vuosittain noin pari tuhatta rakennusta. Työllistämme yhteensä 250 henkilöä, joista hieman alle puolet toimii Pudasjärven tehtaallamme. Muut työntekijät työskentelevät toimistoillamme eri puolilla Suomea, kertoo Kontion tekninen johtaja Mikko Löf.

– Haluamme osaltamme olla turvaamassa puurakentamisen tulevaisuutta. Kehitämme uusia innovaatioita ja pyrimme kehittämään tuotteitamme koko ajan, Löf painottaa.

Kontion tekninen johtaja Mikko Löf

Tukit tulevat suoraan lähimetsistä

Laadukkaan tuotteen perusta ovat hyvät raaka-aineet. Tukit tulevat Kontion omalle sahalaitokselle läheltä, noin 150 kilometrin säteeltä sertifioidusta metsästä. Tehtaalla tukit jalostetaan hirreksi ja lopulta hirsirakennukseksi.

– Olemme ylpeitä siitä, että käytämme hyviä raaka-aineita ja että käytämme niitä mahdollisimman hyvin. Kun hirsirakennus rakennetaan, niin sidotaan samalla myös huikea määrä hiilidioksidia. Hirsi on hyvä materiaali hiilineutraaliutta ajatellen, Löf painottaa.

– Missionamme on “Healthy Living” eli terveellisen ja turvallisen asuinympäristön luominen. Huolehdimme myös siitä, että luonto pysyy terveenä ja että meillä on turvallista ja terveellistä tehdä töitä, Löf jatkaa.

Testausta kaikissa projektin eri vaiheissa

Aina kun Kontiolla kehitetään uusia tuotteita, tehdään suunnittelu ja tarvittavat testaukset huolella. Ensin uusi innovaatio suunnitellaan paperilla ja piirustuksilla tarkkaan. Sitä varten mietitään myös vaihtoehtoisia ratkaisuja ja kartoitetaan sopivia komponentteja. Kontion tuotekehityspäällikkö on kehittänyt testauskäyttöön sopivan kosteus- ja tiiveysmittauskaapin, jonka avulla voidaan tunnistaa mahdolliset vuotokohdat ja analysoida, mistä vuoto johtuu.

– Näin voimme vertailla esimerkiksi erilaisia tiiviysratkaisuja. Kun olemme valinneet parhaan ratkaisun, menee tuotteemme vielä Eurofins Expert Servicelle testiin, Löf kertoo.

Tiiveysmittaukset tehdään jokaiseen pientaloon

Kun uusi tuote on valmis, Kontio koostaa tehtaalle ja työmaille kattavat ohjeet siitä, miten se pitää valmistaa ja asentaa. Testausta tehdään säännöllisesti myös valmistuksen aikana, jotta voidaan olla varmoja siitä, että kaikki on niin kuin pitää. Kun rakennus toimitetaan työmaalle ja ollaan siinä vaiheessa, että sille voidaan tehdä tiiveysmittaus, saapuu Vertia paikalle.

– Vertia tekee mittauksen jokaiseen pientaloon. He mittaavat, kuinka monta kertaa sisäilma vaihtuu tietyssä paineessa ja ajassa. He selvittävät myös lämpökameran avulla, onko jossakin vuotoa ja jos on, niin minkä verran ja missä. Vertia tekee meille tarkan raportin siitä, missä vuotokohta oli ja millainen vuoto oli. Lisäksi he tekevät säännöllisesti koontiraportin, jonka perusteella näemme helposti parannuskohteet, Löf sanoo.

– Jos alamme havaita, että useammassa kohteessa esimerkiksi kynnyksen alta vuotaa, niin voimme tutkia, mistä on kyse ja alkaa suunnitella, miten kyseinen rakenne voitaisiin tehdä paremmin. Teemme koko ajan jatkuvaa parantamista, Löf painottaa.

Vertia tarjoaa aiempaa kattavammat analyysit

Vertia tekee vuosittain muutamiin kohteisiin uuden tiiveysmittauksen vielä muuton jälkeen. Kun ensimmäinen mittaus on tehty käyttöönoton jälkeen, tehdään seuraava yhden, kahden tai kolmen vuoden kuluttua, jotta nähdään, onko käytön yhteydessä tullut muutoksia. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemät mittaukset ovat olleet Kontiolle hyvä ratkaisu.

– Teimme aluksi mittauksia itse. Meillä oli itsellämme omat laitteet ja tarvittava osaaminen. Päätimme kuitenkin ulkoistaa mittaukset Vertialle, koska saamme heiltä hyvän ja kattavan analyysin. Rakentamisen laatu on parantunut mittausten myötä, Löf iloitsee.

– Vertian kanssa pystyimme jatkamaan samanlaista toimintamallia, kuin mitä olimme aiemmin itse noudattaneet. Samalla pystyimme petraamaan analysointipuolella. Yksi iso etu meille on se, että voimme tehdä mittaukset saman toimijan kanssa valtakunnallisesti, eikä meidän tarvitse käyttää eri toimijoita, joilla olisivat erilaiset raportit ja toimintamallit. Yhdessä Vertian kanssa olemme miettineet ja kehittäneet myös sitä, miten ohjeistamme asiakkaita. Teemme yhdessä töitä loppuasiakkaan parhaaksi, Löf kertoo.

Kosteusmittaukset kertovat pinnoituskelpoisuudesta

Tiiveysmittauksien lisäksi Vertia toteuttaa kaikkiin Kontion Muuttovalmis-kohteisiin myös betonirakenteiden kosteusmittaukset. Mittausta tehdään säännöllisesti, eikä lasketa vain viikkoja siihen, milloin betonirakenteen pitäisi olla pinnoituskelpoinen.

– Meillä on kaikille rakentajille ohjepaketti kosteudenhallintaan ja siihen, miten kohde pitäisi suojata projektin aikana. Jos esimerkiksi lattia valetaan silloin, kun katto ja ikkunat ovat jo paikallaan, niin siitä syntyy kosteutta. Meillä on tarkat ohjeet siitä, miten kosteutta hallitaan niin, ettei se toisaalta kuiva liian nopeasti ja toisaalta ettei kosteutta pääse muodostumaan liikaa, Löf painottaa.

– Hirsi imee ja luovuttaa kosteutta hyvin, mutta prosessi ei saa olla liian nopea, koska silloin kasvaa riski puupinnan halkeilulle. Halkeilu on lähinnä kosminen haitta, mutta siltä halutaan välttyä, Löf toteaa.

Ulkopuolisen tahon tekemä sertifiointi on luotettava

Yhteistyö Vertian kanssa on toiminut Löfin mukaan varsin hyvin.

–  Vertia valtakunnallisena toimijana pystyy tarjoamaan Kontiolle tärkeää taustadataa ja tilastoja, jolla pystymme vertailemaan omia tuloksiamme alan yleiseen tasoon ja kehtykseen. Vertailu on luotettavampaa, kun meidän ei tarvitse etsiä tietoa hajanaisesti muista lähteistä, Löf sanoo.

Vertia tekee Kontiolle vuosittain tiiveysmittaukseen liittyvän sertifioinnin. Sen kautta saadaan laskettua vuotoluku, jota voidaan käyttää energialaskennassa. Sertifiointi on luotettava, kun se on ulkoistettu ja kolmannen osapuolen tekemä.

– Tiiveysmittauksilla haluamme varmistaa, että lämpö ei vuoda rakenteiden kautta ulos, eikä kylmä ilma pääse sisälle. Rakenteissa on esimerkiksi katossa ja ikkunoissa muutakin materiaalia kuin massiivipuuta ja kosteuden kertyminen niihin voi aiheuttaa haitallisia päästöjä. Tiiveys ja sen mittaaminen on tärkeää siksi, että voimme olla varmoja siitä, että rakenteet toimivat niin kuin niiden on suunnittelupöydällä ajateltu toimivan, Löf kiteyttää.

Tutustu Kontioon tästä: https://www.kontio.com/


Haluatko lisätietoa tai tarjouksen palvelusta?

Ota yhteyttä