Kuivumisolosuhteiden etäseuranta

Kuivumisolosuhteiden etäseuranta

Betonin kuivuminen ajallaan voi aiheuttaa harmaita hiuksia, kun toiveissa olisi työvaiheissa eteenpäin siirtyminen. Googlaamalla ”keinoja betonin kuivattamiseen” nousee esiin muun muassa sementtiliiman hiominen, lämpölangat, tehokuivaus levyillä ja valuun asennettavat kuivauslaitteet, puhaltimet, janoiset kamelit ja kaiken maailman poppaskonstit. Useimmiten betonin kuivumiseen kuitenkin riittää kuivumisolosuhteisiin panostaminen.

Tärkein yksittäinen tekijä

Vähemmän vettä sisältävän betonin valitseminen jo suunnittelupöydällä on tietenkin tärkeää oikeaoppisesta jälkihoidosta puhumattakaan. Tämä ei ole kuitenkaan täysin välttämätöntä kuivumisen kannalta. Kuivumisolosuhteisiin panostaminen sen sijaan on. Jos valaa muottiin kuution betonia ja paiskaa sen Itämeren pohjaan, niin eihän se kuivu koskaan, riippumatta jälkihoidon laadusta. Jos saman kuution valaa tilaan, jonka suhteellinen ilmankosteus on riittävän alhainen, lämpötila tarpeeksi korkea ja ilmanvaihto riittävä, betoni kuivuu väistämättä. Siksi pidän kuivumisolosuhteisiin panostamista tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä betonirakenteiden kuivumisessa.

Työmaalle dataa reaaliajassa

Tyypillisesti rakenteiden kosteusmittaajat seuraavat mittauskäynneillä tilojen kuivumisolosuhteita ja raportoivat havainnoistaan työmaan johtoportaalle. Systeemi itsessään on ihan hyvä, mutta rakenteen kuivumisen kokonaisvaltaisen arvioinnin kannalta on hyödyllistä tietää koko olosuhdehistoria niiltäkin osin, kun mittaaja ei ole työmaalla. Vain tällä tavalla voidaan realistisesti arvioida betonin kuivumisen etenemistä ja säästyä turhilta mittauskäynneiltä.

Tässä kohtaa olosuhdeseurantapalvelu suoristaa kauluksensa ja ottaa homman haltuun. Valun jälkihoidon päätyttyä työmaalle asennetaan sisäilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa seuraavia antureita kuivumiselle kriittisiin paikkoihin, kuten paksumpien valujen osalle, tai heikoille olosuhteille alttiille paikoille. Anturit eli ”loggerit” lähettävät dataa jatkuvasti palvelimelle ja mittaaja voi tarkistaa ja raportoida työmaan kuivumisolosuhteita etänä.

Myös työmaalle luodaan tunnukset palveluun, joten valvovia silmäpareja olosuhteille on parhaimmillaan useita. Palvelusta voidaan valita mittaristot näyttämään vain tiettyjä päiviä tai tiloja, jos halutaan esimerkiksi tutkia kuinka paljon pintakäsittely työstä aiheutuva kosteusrasitus heikentää olosuhteita. Loggerit voidaan asettaa hälyttämään jos tietty lämpötilavaatimus ei täyty, tai jos ilman suhteellinen kosteus yrittää hiipiä yli sille annetun maksimiarvon.

Tilastot opettaa

Reaaliaikaisen olosuhteiden seuraamisen lisäksi voidaan seurata keskiarvoja päivittäin, viikoittain, tai vaikka kuukausittain. Useimmiten juuri viikkotason keskiarvojen seuraaminen on tärkeää, sillä muut rakennusvaiheet saattavat hetkellisesti heikentää kuivumisolosuhteita. Betonivalun kuivumisolosuhteita voidaan seurata aina valupäivästä päällystämiseen asti. Ja miksipä ei sen jälkeenkin, kuten tiettyjen parkettilattioiden kanssa on tehty. Seurantajakson päätyttyä olosuhdeseuranta koostaa loggereiden lähettämästä datasta raportin, jonka avulla voidaan esimerkiksi miettiä seuraavan kohteen kuivumisaikoja ja toimenpiteitä jo etukäteen.

Pois lukien janoiset kamelit

Seuranta yhdellä työmaalla voi siis parhaimmillaan auttaa myös tulevia projekteja pysymään paremmin aikataulussa. Hyvienkin myyntipuheiden jälkeen täytyy pitää mielessä, että Itämeren pohjaan valettu betonikuutio ei kuivu olosuhteita seuraamalla yhtään sen paremmin. Kuitenkin olosuhteita seuraamalla ja raportoimalla voidaan hitaaseen kuivumiseen reagoida ajoissa. Olosuhteiden seuranta on erittäin hyvä työkalu urakoitsijan työkalupakissa ja parhaimmillaan yhdistettynä alussa mainittuihin keinoihin. (Ehkä pois lukien ne janoiset kamelit)


Haluatko lisätietoa tai tarjouksen palvelusta?

Ota yhteyttä