Hyvällä suunnittelulla vältät yleisimmät vuodot

Hyvällä suunnittelulla vältät yleisimmät vuodot

Suunnittelijan tehtävänä on ohjeistaa rakentaja tekemään laatua. Pientyömailla on tekijöitä moneen lähtöön. Jos lopputulos ei ole laadukas, ketä asiakas syyttää? Pientalon suunnittelussa on otettava huomioon tekijän ammattitaito ja tarvittaessa tehdä riittävän selkeät ohjeet. Niin, että maallikkokin tajuaa.

Ota huomioon nämä vinkit, kun suunnittelet seuraavaa taloasi. Näin saat laadukkaamman lopputuloksen ja myös tyytyväisemmän asiakkaan.

Vuodot ovat usein helposti ehkäistävissä

Nykyaikaisessa rakentamisessa tiiveydellä on merkittävä rooli rakennuksen toimivuuden, energiatehokkuuden ja terveyden kannalta. Rakennuksen tekeminen tiiviiksi ei ole rakettitiedettä ja silti vuotoja löytyy monista paikoista.

Yleisin vuoto löytyy ulko-oven tiivisteistä. Ovet ovat usein yksinkertaisesti jääneet rakentajien jäljiltä säätämättä. Puute huomataan tiiveysmittauksen yhteydessä tehtävässä vuotojen paikannuksessa. Suunnittelijana voit laatia esimerkiksi tarkistuslistan, jossa lopuksi tietyt asiat käydään vielä läpi, jotta mitään ei ole unohtunut.

Seinän ja yläpohjan sekä seinän ja alapohjan väliset tiivistykset vuotavat myös usein. Näiden tiiveyttä voidaan parantaa selkeyttämällä ohjeistusta sekä vaatimalla huolellisuutta rakentajalta. Monesti ohjeet ovat täynnä tekstiä, jolloin niitä ei monikaan vaivaudu lukemaan, tai niitä ei ole ollenkaan. Hyvä ohje kulkee työmaalla mukana ja esittää asian helposti esimerkiksi valokuvin ja lyhyin lausein.

Yksittäinen merkittävin vuoto tulee teknisessä tilassa olevien suojaputkien kautta. Suojaputken tiivistäminen on helppoa esimerkiksi uretaanivaahdolla. Tyypillisessä pientalossa pelkkä suojaputki tiivistämällä päästään jopa 15 % pienempään kokonaisilmavuotoon.

Laadukkaan rakentamisen yhtenä lähtökohtana on siis hyvä tiivistysohje. Lopuksi laatu vielä varmistetaan mittauksilla ja tarvittaessa korjataan.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli sinulle apua. Alla vielä listaus yleisimmistä vuotokohdista uusissa pientaloissa.

Top 5 yleisimmät vuotokohdat uusissa pientaloissa

  1. Ulko-oven tiivisteet
  2. Seinän ja yläpohjan välinen tiivistys
  3. Seinän ja alapohjan välinen tiivistys
  4. Sähköläpiviennit
  5. Alapohjan suojaputken kautta

Tiedot perustuvat Vertia Oy:n raporttiin Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 3/2014