Tutkitusti tiiveimmät talotoimittajat palkittiin

Tutkitusti tiiveimmät talotoimittajat palkittiin

Kotimainen asumisen laadun varmistamiseen erikoistunut Vertia palkitsi talovalmistajat, jotka toimittivat tiiveimmät talot vuonna 2023. Vertia teki viime vuonna lähes 2000 uudisrakennuksen tiiveysmittaukset, joista noin 1800 kohdistui pientaloihin.

Tiiveysvertailuun valittiin mukaan talotoimittajat, joille Vertia oli tehnyt tiiveysmittauksen vähintään kymmeneen omakotitaloon vuonna 2023. Lisäehtona oli, että mitattujen kohteiden tuli edustaa merkittävää osaa kyseisen talovalmistajan omakotitalojen toimituksista. Paremmuuden ratkaisi mitattujen talojen ilmanvuotolukujen keskiarvo.

Tutkitusti tiivein 2024 -tunnustus jaettiin viidessä kilpailuluokassa. Sekä Puutalo- että Talopaketti-kilpailuluokkien voittaja on Jetta-Talo Oy sen Jetta-Levyvalmis-toimituksillaan. Kivitalo-kilpailuluokan voittaja on Lammin Betoni Oy Lammi Kivitalo -toimituksilla. Hirsitalo- ja Valmistalo-kilpailuluokat voitti Kiiruna Talot Oy.

Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin perjantaina 26.1. Rakenna ja Remontoi -messuilla Vantaalla. Tilaisuuden aluksi Vertian toimitusjohtaja Topi Jokinen avasi tiiveyden merkitystä nykyaikaisessa rakentamisessa.

Hän esitti 12 000 rakennuksen mittaustulosten pohjalta, mitkä ovat olennaisimpia asioita, jotka rakentajien kannattaa huomioida. Tilastoja mittaustuloksista voi vapaasti tarkastella Vertia Kanta -verkkopalvelussa.

– Rakentamisen laatu Suomessa on parantunut merkittävästi tiiveyden osalta reilun kymmenen vuoden mittaamisen aikana. Nyt palkitut talotoimittajat ovat viime vuoden mittaustulosten perusteella edelläkävijöitä, ja jokainen on tutkitusti kilpailuluokkansa paras. Laatu on kuitenkin parantunut kautta linjan myös muilla toimijoilla, Topi Jokinen sanoo.

Mittaus todentaa laadun ja tukee kehitystyötä

Palkitut talotoimittajat näkevät yhteismitallisen mittauksen ja tilastojen julkistamisen arvokkaana työnä rakentamisen laadun parantamiseksi. Riippumaton dokumentoitu mittaustieto tarjoaa hyvän pohjan asiasta keskusteluun alalla sekä omien tuotteiden ja toiminnan edelleen kehittämiseen.

Puutalo- ja Talopaketti-kilpailuluokissa voittajaksi nousi Jetta-Talo Jetta-Levyvalmis toimituksillaan. Myyntijohtaja Tapio Sivula näkee, että rakenteellinen ilmatiiveys on perusedellytys talon turvallisuudelle ja energiatehokkuudelle. Lisäksi se on tärkeä osa ekologisuutta, joka on johtoajatus yhtiön tuotteissa ja toiminnassa.

– Käytämme perinteisen höyrynsulun sijaan termolevyjä, joilla saavutetaan korkea tiiveystaso. Tämä on kosteudenhallinnan kannalta turvallinen ja helpommin toteutettava rakenne. Lisäksi valvomme talon valmistumista esimerkiksi talotekniikka-asennusten osalta, jotta toimittamamme talon ilmatiiveys säilyy.

Hirsitalo- ja Valmistalo-kilpailuluokkien voittaja Kiiruna Talot kertoo konseptoineensa tuotteensa siten, että rakenteellinen tiiveys varmistuu jo pääkuvatason suunnittelussa. Toimitusjohtaja Ismo Säilyn mukaan detaljitasolla on näin helpompi saavuttaa korkea tiiveys.

– Konseptointi mahdollistaa massatuotannon, jossa valmiiden talojen tiiveysmittaukset tuottavat tasaisesti hyvät tulokset kaikissa kohteissa. Tähän on päästy johdonmukaisella toiminnan ja tuotteen kehittämisellä, Säily sanoo.

Kivitalo-kilpailuluokan voittajan Lammin Betonin asennuskoordinaattori Joonas Sipari kertoo, että asiakkaan kokema onnistunut projekti on heille kunnia-asia. Tärkeä osa sitä on korkea laatu ja rakenteiden tiiveys. Vuosien mittausyhteistyö Vertian kanssa on tuonut varmuuden hallita ilmavuotojen riskipaikat ja paikantamaan myös mahdolliset piilevät vuodot.

– Tiiveys lähtee meillä jo suunnittelusta, ja tarjoamme taloon tiiveyden varmistavat tuotteet sekä kaksivaiheisen tiiveysmittauksen. Lisäksi olemme aina panostaneet betoniharkkojen laatuun. Kun jokaiseen pienimpäänkin osa-alueeseen kiinnitetään huomiota, on tuloksena tiivis ja laadukas koti, Sipari sanoo.

Lisätiedot:
Topi Jokinen, tj. Vertia Oy, p. 040 835 1440, topi.jokinen@vertia.fi
www.vertia.fi/tutkitusti-tiivein/
https://kanta.vertia.fi/