Olosuhdeseuranta mahdollistaa betonin kuivumisen ajallaan

Viivästykset betonin kuivumisessa ovat yksi merkittävimmistä syistä sille, ettei työmaa pysy aikataulussa. Jotta vältytään viivästyksiltä pinnoitusvaiheessa, täytyy hyviä kuivumisolosuhteita alkaa määrätietoisesti luoda heti kun rakennuksen vaippa on saatu umpeen. Uutena tulokkaana rakennustyömaan laadunvarmistusmittauksissa on työmaan sisäilman olosuhteiden seuraaminen etäluettavalla laitteistolla. Nykyään myös rakennushankkeen tilaaja tai kosteudenhallintasuunnitelma saattavat edellyttää rakennusaikaisten olosuhteiden seurantaa ja dokumentoimista. Kenties olennaisinta kuitenkin on, että olosuhteiden seurannalla voidaan varmistaa betonin hyvät kuivumisolosuhteet ja välttyä viivästyksiltä.

Käytännössä olosuhdeseuranta tarkoittaa, että työmaalle asennetaan laitteisto, joka mittaa sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta ja lähettää tiedot langattomasti pilvipalveluun. Tiedot voi käydä lukemassa omalta läppäriltä tai kännykkäsovelluksella. Ohjelmiston avulla mittadataa voidaan havainnollistaa mm. kuvaajina ja viikkokeskiarvoina.

Seurantalaitteet ovat pieniä ja käytössämme oleva malli muistuttaa sähkötöiden asennusrasiaa. Kehittyneiden akkujen ansiosta yhdellä laitteella voi mittausvälin tiheydestä riippuen kerätä tietoa jopa yli kolme vuotta yhtäjaksoisesti.

Etäseurannan ansiosta työmaan olosuhteiden seuranta on helppoa ja huomattavasti varmempaa kuin käsipelillä mittaamalla. Laitteisto tekee havaintoja tasaisin väliajoin, esimerkiksi puolen tunnin välein. Näin mittadataa saadaan 48 kertaa päivässä jokaiselta laitteelta ja voidaan määrittää tarkka kuva siitä, tukevatko työmaan olosuhteet rakenteiden kuivumista ja käsillä olevia työvaiheita. Osaavissa käsissä olosuhdeseuranta mahdollistaa ongelmiin puuttumisen ajoissa. Mittadatan ja työmaapäiväkirjojen avulla voidaan vuosienkin päästä todentaa minkälaisissa olosuhteissa töitä on tehty.

Suurimpina haasteina rakennustyömaalla on signaalin kuuluvuus ja herkkien laitteiden vaurioituminen. Signaalin kuuluvuutta voidaan parantaa sijoittelemalla laitteita uudestaan tai asentamalla lisätukiasemia. Vaurioitumista voi koittaa estää paremmalla sijoittelulla, merkinnällä, suojauksella ja tiedottamalla asentajia laitteiston olemassaolosta. Käytännössä jonkinasteista laitteiston hävikkiä esiintyy silti.

Sisäilman olosuhdetta seuraamalla tiedetään jatkuvasti, ovatko työmaan kuivumisolosuhteet kunnossa ja voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä tarpeen mukaan. Laitteiston mittadatasta nähdään myös ovatko tehdyt toimenpiteet auttaneet ja ovatko ne oikein mitoitettu.

One thought on “Olosuhdeseuranta mahdollistaa betonin kuivumisen ajallaan

  • Tuo olosuhdeseuranta työ olis mielenkiintoinen, vaan, onko hommia tarjolla Oulun ja Lapin lääniin.? Minua voisi kiinnostaa koko pohjois suomen alue, jos vain kelpaan hommaan. Mollin sivuilta löytyy minun CV. Rakennusalan kokemusta löytyy yli 20 v.

Comments are closed.