Tiiviysmittaus

Tiiviysmittauksella varmistat rakennuksesi laadun ja pienennät kosteusvaurion riskiä. Ilmanvuotokohdat paikannetaan ja ne voidaan korjata jo mittauksen aikana. Meiltä saat tiiviysmittaukset omakotitaloista aina suuriin rakennuskohteisiin asti sekä vaikka koko talotehtaasi tai rakennusliikkeesi tarpeisiin.

Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä

 

Tiiviysmittaus

Tiiviysmittauksella varmistat rakennuksesi laadun ja pienennät kosteusvaurion riskiä. Ilmanvuotokohdat paikannetaan ja ne voidaan korjata jo mittauksen aikana. Meiltä saat tiiviysmittaukset omakotitaloista aina suuriin rakennuskohteisiin asti sekä vaikka koko talotehtaasi tai rakennusliikkeesi tarpeisiin.

Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä

 

9.1.2017

Tiiviysmittauksen avulla

 • Varmistut rakentamisen laadusta ja pienennät kosteusvaurion riskiä
 • Varmistat hallitun ilmanvaihdon ja lisäät viihtyvyyttä. Ei vuotoa eikä vetoa
 • Saat rakennuksestasi energiatehokkaamman, mikä näkyy myös energiatodistuksessa
 • Voit korjata löytyneet ilmavuodot ja teet siten talostasi tiiviimmän
 • Määrität rakennuksen ilmanvuotoluvun

Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä

Hyödyt rakennusliikkeelle

Oikea-aikainen mittaus

 • Pääsemme paikalle juuri silloin, kun tarvitset
 • Varaamme riittävästi aikaa työmaallesi, jotta mittaus tulee tehtyä kunnolla
 • Teemme ennen mittausta valmiuskäynnin, jolla varmistamme, että rakennus on mittauskunnossa. Puutelistan avulla korjaat puutteet ennen mittausta, jolloin vältyt turhilta hukkakäynteiltä.
 • Saat heti mittauksen jälkeen väliraportin, jonka avulla pystyt esim. päivittämään energiatodistuksen. Lopullinen raportti tulee viimeistään viikon kuluessa mittauksesta.

Autamme työmaatasi onnistumaan

 • Tiiviysmittauksen aluksi paikannamme vuotokohdat, jolloin voit korjata ne vielä ennen lopullista mittaustulosta.
 • Saat mittauksesta selkeän raportin, jossa on kuvattu löytyneet vuotokohdat sekä mitattu ilmanvuotoluku.
 • Tarvittaessa avaamme raportin sisällön kanssasi ja neuvomme korjauksissa.

Meiltä saat rakennusalan parasta palvelua

 • Meillä on tuhansien työmaiden mittauskokemus ja teemmekin tiiviysmittauksia eniten koko Suomessa.
 • Pystymme toteuttamaan kaikkein haastavimpienkin kohteiden mittaukset.
 • Asiakkaamme ovat alan tyytyväisimpiä. Olemme saaneet useiden vuosien ajan lähes poikkeuksetta kiitettäviä arvioita. Asiakasarvioidemme keskiarvo on koko toimintamme ajan ollut yli 4,7/5.

Kaikki työmaan mittaukset saman katon alta

 • Meiltä saat myös kosteusmittaukset, lämpö- ja viemärikuvaukset, olosuhdeseurannan sekä merkkiainekokeet
 • Hoidamme myös vesivahinkotapaukset: kartoitamme, puramme ja kuivaamme vahingon
 • Olemme apunasi myös takuuaikana, mikäli ongelmia tulee
Hyödyt talotehtaalle
 • Kattavan yhteistyöverkostomme ansiosta saat meiltä mittaukset koko Suomeen
 • Pidämme aktiivisesti yhteyttä työmaihin varmistaaksemme, että mittaukset tulevat tehtyä oikeaan aikaan
 • Autamme sinua kehittämään rakentamisen laatua. Tilastoimme mitatut ilmanvuotoluvut sekä löydetyt vuotopaikat, jotta voit keskittää parannustoimenpiteesi olennaisimpiin ongelmiin. Katso malliraporttimme talotehtaalle.
 • Vuodot voidaan korjata suurelta osin jo mittauksen aikana, kun tiiviysmittaus tehdään oikeaan aikaan. Tällöin parannukset näkyvät jo saman tien mitatulla ilmanvuotoluvulla. Mikäli työmaalla ei ole timpuria paikalla, tarvittaessa tiivistämme pienet vuotokohdat itse.
 • Mittauksen tuloksena saat laadukkaan ja selkokielisen raportin, jossa on selkeästi havainnollistettu mittauksen aikana löydetyt ja mahdollisesti korjatut vuotopaikat sekä lopullinen ilmanvuotoluku.
 • Pystymme tekemään tarvittaessa tiiviys- ja kosteusmittauksen samalla kertaa, jos se rakentamisvaiheen puolesta on mahdollista. Näin säästät kustannuksissa.
 • Asiakkaamme ovat alan tyytyväisimpiä. Olemme saaneet useiden vuosien ajan lähes poikkeuksetta kiitettäviä arvioita. Asiakasarvioidemme keskiarvo on koko toimintamme ajan ollut yli 4,7/5.
Hyödyt omakotirakentajalle

Parannat talosi laatua

 • tiiviysmittauksella varmistat talosi laadun ja pienennät kosteusvaurion riskiä rakenteissa. Lue blogistamme miksi nykyaikaisen talon tulee olla tiivis?
 • Voit korjata mittauksessa löydetyt vuotokohdat jo mittauksen aikana. Näin talostasi tulee tiiviimpi.
 • Hyvä tulos kertoo ennen kaikkea huolella toteutetusta rakennustyöstä.
 • Voit päivittää mitatun ilmanvuotoluvun energiatodistukseen. Kun lähtökohtana on tiivis talo, voit säästää muissa ratkaisuissa.

Nopea aikataulu ja laadukas raportti

 • Pääsemme paikalle tarvittaessa nopeallakin aikataululla.
 • Saat heti mittauksen jälkeen väliraportin, jonka avulla pystyt esim. päivittämään energiatodistuksen.
 • Laadukas ja selkokielinen raportti, jossa mitattu ilmanvuotoluku ja löydetyt vuotopaikat on selkeästi havainnollistettu, toimitetaan viimeistään viikon kuluessa mittauksesta.

Meiltä saat rakennusalan parasta palvelua

 • Meillä on tuhansien omakotitalojen mittauskokemus ja teemmekin tiiviysmittauksia eniten koko Suomessa.
 • Teemme tiiviysmittaukset kaikkialla Suomessa.
 • Asiakkaamme ovat alan tyytyväisimpiä. Olemme saaneet useiden vuosien ajan lähes poikkeuksetta kiitettäviä arvioita. Asiakasarvioidemme keskiarvo on koko toimintamme ajan ollut yli 4,7/5.

Ole yhteydessä jo rakentamisen alkuvaiheessa, jotta tiiviysmittaus tulee varmasti toteutettua oikeaan aikaan. Paras ajankohta on jo rakennusaikana kun höyrynsulku on valmis, mutta vielä näkyvissä. Näin löydetyt ilmanvuotokohdat on vielä helppo korjata. Katso tarkka vaihe tarkistuslistastamme.

Hyödyt saneerauskohteissa

Varmistat tiivistyskorjausten onnistumisen

 • Lähtötasomittauksessa paikannamme vuotokohdat, jolloin tiedät mita korjaat. Mittaamme myös ilmanvuotoluvun, josta nähdään lähtötaso.
 • Lopullisella mittauksella selvitetään korjausten onnistuminen. Voit korjata jäljelle jääneet vuotopaikat loppumittauksen aikana.
 • Tarvittaessa paikannamme vuotokohdat vieläkin tarkemmin merkkiainekokeen avulla.

Todennat energiatehokkuuskorjauksen onnistumisen

 • Kun ilmatiiviys on todennetusti parantunut, paranee myös rakennuksen energialuokka energiatodistuksessa

Meiltä saat rakennusalan parasta palvelua

 • Meillä on tuhansien työmaiden mittauskokemus ja teemmekin tiiviysmittauksia eniten koko Suomessa.
 • Pystymme toteuttamaan kaikkein haastavimpienkin kohteiden mittaukset.
 • Asiakkaamme ovat alan tyytyväisimpiä. Olemme saaneet useiden vuosien ajan lähes poikkeuksetta kiitettäviä arvioita. Asiakasarvioidemme keskiarvo on koko toimintamme ajan ollut yli 4,7/5.

Kaikki työmaan mittaukset saman katon alta

 • Meiltä saat myös kosteusmittaukset, lämpö- ja viemärikuvaukset, olosuhdeseurannan sekä merkkiainekokeet
 • Hoidamme myös vesivahinkotapaukset: kartoitamme, puramme ja kuivaamme vahingon
 • Olemme apunasi myös takuuaikana, mikäli ongelmia tulee
Tiiviysmittauksen toteutus

Teetä tiiviysmittaus jo rakennusaikana

Mittaus kannattaa tehdä jo rakennusaikana siinä vaiheessa, kun höyrynsulku on valmis ja läpiviennit tehtynä. Kuitenkin ennen höyrynsulun peittämistä levyillä tai paneeleilla. Näin mahdollisesti löytyneet vuotokohdat on vielä helppo korjata ja saat suurimman hyödyn mittauksesta.

Tutustu asiakkaan tarkistuslistaan

Miten tiiviysmittaus tehdään?

 1. Mittaaja sulkee aluksi ilmanvaihtokoneen, ikkunat ja ovet sekä tiivistää ilmanvaihtokanavat ja hormit.
 2. Yhteen ulko-oveen asetetaan paineovi, jolla luodaan rakennukseen 50 pascalin alipaine. Ilma alkaa liikkua vuotokohtien kautta sisäilmaan viilentäen vuodon lähellä olevat rakenteet.
 3. Vuotokohdat paikannetaan lämpökameralla. Ilmavuodot havaitaan myös kämmenellä aistimalla sekä tarvittaessa merkkisavulla.
 4. Asiakas voi korjata usein löytyneet vuodot mittauksen aikana. Korjausten vuoksi paikalle on hyvä järjestää kirvesmies. Mahdolliset suuremmat korjaustoimenpiteet tulee kuitenkin tehdä mittauksen jälkeen.
 5. Lopuksi suoritetaan painekoe, jonka tuloksena saadaan rakennuksen ilmanvuotoluku.
 6. Raportti toimitetaan viikon kuluessa mittauksesta. Raportti toimii todistuksena mitatusta ilmanvuotoluvusta ja siinä on havainnollistettu löytyneet vuotokohdat lämpökuvin.

Vuotokohtien paikannus on olennainen osa tiiviysmittausta

Tiiviysmittauksen yhteydessä tehdään vuotokohtien paikannus. Vuotokohtien paikannuksessa etsitään vuotojen sijainnit, kun talo on 50 Pascalin alipaineessa. Sisä- ja ulkolämpötilan välisen eron ollessa vähintään 5 astetta, löydetään vuodot helposti lämpökameralla ja aistinvaraisesti. Lämpötilaeron ollessa alle 5 astetta, käytetään vuotojen etsimiseen tarpeen mukaan apuna myös merkkisavua. Vuotokohtien paikannuksen ansiosta voit korjata vuodot, jotka muuten jäisivät huomaamatta. Vuodot voidaan korjata usein mittauskäynnin aikana.

Paineovi puhaltaa ilman ulos ja näin syntynyt alipaine saa ilman liikkumaan vuotokohdista sisään, jolloin vuotokohdat on helppo paikantaa lämpökameralla.

Korjaa löydetyt vuodot

Mittaamissamme kohteissa jopa 80 % on löydetty jotain korjattavaa ja parhaimmillaan kokonaisilmavuoto on pystytty puolittamaan jo mittauskäynnin aikana. Olennaisinta kuitenkin on se, että mahdolliset riskipaikat (kosteusvaurio, epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan, vedon tunne, jne.) pystytään kitkemään. Näitä riskipaikkoja voi löytyä muuten erittäinkin tiiviistä taloista. Siksi tiiviysmittauksen yhteydessä suoritetaan vuotokohtien paikannus.

Suurten rakennusten tiiviysmittaus

Saat meiltä tiiviysmittaukset omakotitaloista lähtien aina vaativimpiin suuriin rakennuksiin ympäri Suomen. Kalustollamme pystymme mittaamaan jopa yli 400 000 m3 kokoiset kohteet.

Olemme mitanneet lukuisia

 • Omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostaloja
 • Kouluja, hoiva- ja päiväkoteja sekä palvelutaloja
 • Liiketiloja ja suuria teollisuusrakennuksia
 • Ym.

Lue lisää suurten rakennusten tiiviysmittauksesta

Varmin tulos 2-vaiheisella tiiviysmittauksella

2-vaiheinen tiiviysmittaus on rakentajalle, jolle kelpaa vain paras mahdollinen lopputulos. Normaalisti tiiviysmittauksessa paikannetaan vuotokohdat sekä mitataan ilmanvuotoluku samalla käynnillä. 2-vaiheisessa mittauksessa tehdään ensimmäisellä käynnillä vuotokohtien paikannus optimaalisessa tilanteessa, jotta voidaan vielä korjata suurin osa mahdollisista ilmavuodoista. Ennen muuttotarkastusta, kun talo on valmis, tehdään vielä erillinen käynti ja mitataan lopullinen ilmanvuotoluku. Näin päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Raportti on arvokas todistus rakennuksen laadusta

Tiiviysmittauksesta saat aina selkeän raportin. Raportti toimii todistuksena mitatusta ilmanvuotoluvusta ja siinä on havainnollistettu löytyneet vuodot lämpökuvin. Raportin avulla voit korjata löytyneet vuodot. Raportti käy todistukseksi energiatodistukseen todellisesta ilmanvuotoluvusta. Se on myös hyvä olla asuntoa myydessä näyttää ostajalle todistukseksi rakentamisen laadusta.

Tutustu esimerkkiraportteihimme

Tiiviyden merkitys

Toimiva, terve ja energiatehokas rakentaminen edellyttää tiiviyttä

Tiiviys vaikuttaa talon rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, sisäilman terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen. Hyvä tiiviys saavutetaan taas huolellisella rakentamisella. tiiviysmittauksella varmistutaan rakentamisen laadusta.

miksi nykyaikaisen talon pitaa olla tiivis

Lue lisää miksi nykyaikaisen talon tulee olla tiivis.

Ilmatiiviyden vaikutukset tyypillisessä omakotitalossa

Tiiviys Ilmanvuotoluku q50 Energiankulutus vuotokohtien kautta vuodessa Kustannukset vuodessa Kustannukset 20 vuodessa
Heikko (määräysten enimmäisarvo) 4,0 2600 kWh 360 € 7200 €
Erinomainen 0,5 300 kWh 40 €, säästöä 320 € 800 €, säästöä 6400 €

Lue lisää ilmanvuotoluvusta

Tee talo tiiviiksi ja säästät energiaa

Kun talo suunnitellaan alustapitäen tiiviiksi, voidaan säästää muissa ratkaisuissa, kuten edullisemmassa ilmanvaihtokoneessa. Energiatodistuksessa määritelty ilmanvuotoluku on varmistettava tiiviysmittauksella. tiiviysmittausraportti on myös todistus hyvästä rakentamisen laadusta ja arvopaperi taloa myytäessä.

Mitä asiakkaamme sanovat palvelustamme?

Lue lisää asiakaskokemuksia

Me palvelemme sinua

Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä