Vertian itseohjautuvaa toimintakulttuuria esiteltiin ranskalaisille yritysjohtajille

Vertian itseohjautuvaa toimintakulttuuria esiteltiin ranskalaisille yritysjohtajille

Osana laajempaa oppimismatkaa suomalaiseen työkulttuuriin, 15 ranskalaista toimitusjohtajaa kävi tutustumassa Vertian itseohjautuvaan toimintaan. Topi Jokinen ja Antti Pesonen viettivät aamupäivän esittelemässä ja keskustelemassa Vertian yrityskulttuurista.

Oppimismatkan järjesti ranskankielisten johtajien kansainvälinen ammattijärjestö APM, johon kuuluu usean eri toimialan yrityksiä. Suomen matkalla mukana oli niin asiantuntijayrityksiä, tukkukauppaa, kuin teollisuuden edustajiakin, ja kiinnostavana liittymäkohtana myös rakennusalan betonivalmistaja. Matka keskittyi erityisesti vahvasti itseohjautuviin tiimeihin ja organisaatioihin. Muita tutustumiskohteita olivat mm. Futurice, ST-Koneistus sekä Docrates-syöpäklinikka.

Vertian Topi Jokinen aloitti tilaisuuden puheellaan “Kuinka johdan itseohjautuvaa yritystä”, minkä jälkeen syntyi paljon keskusteluja eri näkökulmista. Osallistujilta tuli kiitosta, kun Topi haastoi puheessaan ajatuksen, että jollain ihmisellä voisi oikeasti olla valmiit vastaukset ja ratkaisut. Ideoita ja toimintamalleja voidaan jakaa, kuitenkin tiedostaen, että jokaisen pitää miettiä omat ratkaisunsa. Johtajan ei tarvitse tietää, vaan luottaa.

Keskusteluissa kävi ilmi, että suomalaiset ja ranskalaiset yrityskulttuurit, ja jopa yhteiskunnat, ovat erilaisia luottamuksen suhteen. Luottamus on oleellinen osa matala-hierarkkista organisaatiota, jotta päätöksiä voidaan tehdä itsenäisesti, ja työntekijät pystyvät toimimaan parhaan tietämyksensä mukaan. Monessa tilanteessa tekijä on paras määrittelijä työllensä. Luottamus luo siis positiivista kehää, koska tekijä haluaa olla tämän arvoinen ja sitoutuu yritykseen, mikä puolestaan on hyväksi kaikille osapuolille. Vertian tarina herätti siis runsaasti innostunutta keskustelua ja ihmettelyä.

Tämä oli ensimmäinen kerta kun Vertia pääsi esittelemään toimintakulttuuriaan, ja tulee jatkossakin mielellään jakamaan kokemuksiaan. “On kivaa esitellä meneillään olevaa hyvää juttua. Silloin on helppoa kertoa avoimesti, kuinka se oikeasti menee ja mitä mieltä asiasta on.” Antti Pesonen kommentoi.

Tilaisuutta oli mukana järjestämässä Travel Agency For Superheroesin Ville Keränen www.banana.fi


Kiinnostuitko Vertiasta työpaikkana? Katso avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus.

Hae töihin