Tarvitaanko omakotityömaalla kosteusmittausta?

Tarvitaanko omakotityömaalla kosteusmittausta?

Oman talon rakentaminen on yksi suurimpia ponnistuksia, mihin ihminen elämänsä aikana saattaa ryhtyä. Omakotirakentajalla on valtava työmäärä selvitettäessä erilaisia asioita, päätöksiä tehdessä, eri urakoitsijoiden töiden järjestämisessä, materiaalihankinnoissa sekä tietenkin olla itse rakentamassa omalla työmallaan. Kosteusmittauksen tekeminen saattaakin tuntua turhalta ja aikaa vievältä rahareiältä. Kuivuuhan betoni sentti per viikko? Tässä blogissa  oikaisen kaksi sitkeää myyttiä sekä kerron miksi kosteusmittauksen tekemättä jättäminen saattaa kostautua.

Myytti 1: Sentti per viikko

Niin sanottu vanhan liiton nyrkkisääntö betonin kuivumiseen kuuluu, että betoni kuivuu vauhtia “sentti per viikko”. Eli esimerkiksi 8 cm paksuinen betonilattia olisi pinnoituskuiva 8 viikkoa valun jälkeen. Valitettavasti asia ei ole näin yksinkertainen.

Betonin kuivumiseen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten betonin kiviaineen raekoko, betonin vesi-sementtisuhde, käytetyt lisäaineet, ympäröivän ilman olosuhteet, betonin lämpötila ja rakennepaksuus sekä työmaan puhtaus. Kerron näistä tarkemmin blogissani Betonin kuivatus omakotitalotyömaalla.

Ajatellaan kahta vierekkäin olevaa samanlaista 100 neliön omakotitaloa. Molempiin valetaan 8cm paksu lattialaatta: taloon 1 käyttäen korkean vesi-sementtisuhteen omaavaa betonia ja taloon 2 käyttäen alhaista vesi-sementtisuhteen omaavaa betonia. Molempiin käytetään 8 kuutiota betonia, mutta talossa 1 olevassa betonissa on jopa 800 litraa enemmän haihdutettavaa vettä kuin talossa 2. Jos sentti per viikko pitäisi paikkansa, niin kuinka ihmeessä talossa 1 olevasta betonista haihtuisi samassa ajassa 800 litraa enemmän vettä kuin talosta 2?

Sama pätee muihinkin asioihin, kuten olosuhteisiin. Olosuhteet vaikuttavat betonin kuivumiseen valtavasti. Jos sisäilma ei ole riittävän kuivaa, ei kuivumista tapahdu, vaikka aikaa kuluisi kuukausitolkulla. Monet työmaat ovatkin viivästyneet juuri huonojen olosuhteiden takia, koska betonia ei ole saatu kuivaksi.

Tämä myytti ei siis pidä paikkaansa.

Myytti 2: Pintamittarit

Monesti keskustellessa kosteusmittauksista kuulee, että “meidän työmaalla Reiska mittaa pintamittarilla kosteuden. Se on jo 20 vuotta mitannut eikä koskaan ole ollut kosteusongelmia.”

Pintamittari, eli pintakosteudenosoitin, on mittalaite joka mittaa rakenteen sähkönjohtavuutta. Mittausta käsittelevän RT-ohjeen mukaan pintakosteudenosoittimia ei saa käyttää määritettäessä rakenteen päällystettävyyttä.

Mekin käytämme pintakosteudenosoittimia mm. kosteusvahinkokartoituksissa, joissa niiden avulla voidaan määritellä vaurion laajuutta vertaamalla mittarin kuivasta paikasta antamaa lukemaa vaurioalueelta saatuihin lukemiin. Todellisen rakenteessa olevan kosteuden määrästä pintakosteudenosoittimet eivät kuitenkaan kerro mitään.

Märälle päällystämisen riskit

Kun betoni päällystetään, siinä olevan veden haihtuminen yläpuoliseen ilmaan hidastuu merkittävästi ja kosteutta alkaa kertyä betoniin pintamateriaalin alle. Asianmukaisesti tehdyillä kosteusmittauksilla varmistetaan, että betoni on riittävän kuiva, jotta asennettava pintamateriaali kestää asentamisen jälkeen tapahtuvan kosteusrasituksen. Tyypillisesti mitä höyrytiiviimpi käytettävä pintamateriaali on, sitä kuivempi tulee alustabetonin olla.

Mikäli kuitenkin päällystetään liian märän betonin päälle pintamateriaalin alle kertyvä liika kosteus aiheuttaa erilaisia ongelmia. Näitä ongelmia ovat mm. mikrobikasvustolle otolliset olosuhteet ja niistä seuraavat sisäilmaongelmat, pintamateriaalien kupruilu tai irtoaminen alustasta tai kosteuden reagointi pintamateriaalin tai sen kiinnitykseen käytetyn liiman kanssa ja myrkyllisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pääsy sisäilmaan. Kaikki nämä ongelmat ovat kuitenkin vältettävissä varmistamalla betonin riittävä kuivuus ennen päällystystöitä.

Varmista betonin kuivuus kosteusmittauksella ennen päällystämistä

Kosteusmittaus on nopea ja edullinen rakennusaikana suoritettava laadunvarmistusmittaus, jonka avulla vältät märälle päällystämisen riskit. Käytännössä jokainen ammattimainen tilaaja vaatii nykyään urakoitsijaltaan betonin kuivumisen varmistusta kosteusmittauksin ennen päällystämistä. Tämä käytäntö on myös käytössä käytännössä kaikilla valmistalotehtailla. Siksi en voi muuta kuin vahvasti suositella kosteuden mittaamista myös yksityiselle omakotirakentajalle. Näin voit välttyä monelta liian kostean betonin aiheuttamalta murheelta myöhemmin.


Haluatko lisätietoa tai tarjouksen palvelusta?

Ota yhteyttä