Uusi kosteusmittausten RT-kortti tuo muutoksia työmaiden arkeen

Uusi kosteusmittausten RT-kortti tuo muutoksia työmaiden arkeen

Huhtikuussa julkaistiin uusi betonin suhteellisen kosteuden mittauksia käsittelevä RT 103333 -kortti, jossa on päivitetty mittauksiin liittyviä ohjeistuksia edellisen kortin ollessa jo yli 10 vuotta vanha. Kortin mukaiset mittaustavat ovat käytännössä vakiintuneet kansallisella tasolla betonin pinnoitusvalmiutta arvioivien mittausten suoritusohjeiksi. Selkeimpiä muutoksia ovat käytännöt mittaustarkkuuden parantamiseksi, sekä paremmat ohjeet valun sisällä olevien antureiden hyödyntämiseen.

Koostimme tähän blogiin työmaiden kannalta tärkeimmät muutokset. Uuden RT-kortin sisältöön voit tutustua tarkemmin tekemästämme koosteesta.

Mittausepävarmuustarkastelu

Mittaustulokset eivät parhaimmillaankaan ole eksakteja, ja tämä tulee jatkossa huomioida siten, että pinnoitustuotteen kosteuden raja-arvo alitetaan mittausepävarmuus huomioiden, joka on olennaista huomioida myös kuivumisaikataulun suunnittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkimmillakin mittausmenetelmillä epävarmuusluokka on n.±1-2%RH, jolloin esimerkiksi betoni johon tulee vedeneriste, jonka raja-arvo on 90%, tulee mitata 88-89%RH kosteuteen ennen pinnoitusta. Tarkkuusluokka ±1%RH vaatii jo lähes laboratoriomaisia olosuhteita mittaukselle, ja ±2%RH tulee todennäköisesti olemaan työmaaolosuhteissa tarkkuusluokka johon pyritään päällystämistä arvioitaessa. Tarkkuusluokka voi erilaisten epävarmuustekijöiden myötä olla myös esimerkiksi ±4 tai 6%RH.

Päällystettävyyden arviointiin soveltuva mittapiste

Ennen oli yleistä, että märkätilojen betonia mitattiin yhdellä anturilla yhdeltä syvyydeltä, ja kuivia tiloja kahdelta syvyydeltä, käyttäen yhteensä kahta anturia. Uuden kortin mukaan ”Päällystettävyyttä arvioitaessa mittaus tehdään aina vähintään kahdelta syvyydeltä kussakin mittauspisteessä… Tärkein mittaussyvyys mitataan vähintään kahdella rinnakkaisella porareiällä / koeputkella”. Eli jokaiseen pinnoitettavuuden arviointiin käytettävään mittapisteeseen tulee mittaus tehdä kahdelta syvyydeltä, käyttäen yhteensä kolmea anturia.

Porareikämittauksen lämpötilä

Porareikämittausten lämpötilan alarajaa on nostettu 15 asteesta 18 asteeseen, hyväksyttävän haarukan ollessa uuden kortin mukaisesti 18-25 astetta. Tällä pyritään siihen, että mittaustulokset vastaisivat aiempaa paremmin käyttötilanteen mukaista tilannetta.

Valuun asennettavat anturit

Erityyppisiä, pidempää seurantaa mahdollistavia valuun asetettavia antureita on ollut jo pitkään markkinoilla, ja nyt niille on määritelty selkeämmin vaatimukset erilaisiin tarkoituksiin ja tarkkuuksiin. Kortilla kuitenkin mainitaan, että ”Varsinainen päällystettävyysmittaus pyritään tekemään vähintään tarkkuusluokalla ±2 % RH, tyypillisesti näytepalamenetelmällä tai porareikämenetelmällä vakaissa lämpöoloissa uusista porarei’istä”, eli perinteisistä menetelmistä ei olla vielä luopumassa, mutta myös meillä Vertian päässä seurataan tarkkaan erilaisten mittaustekniikoiden kehittymistä.

Muuta

Huomioitavaa on, että mittaustarkkuutta parantavat tarkennukset koskevat pääasiassa betonin päällystettävyyden arviointia varten tehtäviä mittauksia. Esimerkiksi kuivumisen seurannan mittauksia tai vesivahinkoalueen kartoitusmittauksia voi jatkossakin tehdä heikommalla mittaustarkkuudella.
Parempaan mittaustarkkuuteen pyrkiessä uuden RT-kortin mukaiset mittaukset voi ottaa käyttöön saman tien, mutta käytännössä siirtymäaikaa on kuitenkin, ja lähtökohtaisesti rakennetaan niillä ohjeilla, jotka ovat olleet voimassa rakennuslupaa hakiessa. Mahdolliset vaikutukset pidemmissä betonirakenteiden kuivumisajoissa sekä hyvissä kuivumisolosuhteissa kannattaa kuitenkin jo nyt huomioida tulevissa kohteissa.

Asia on käyty yksityiskohtaisemmin läpi vielä koosteessamme.


Haluatko lisätietoa tai tarjouksen palvelusta?

Ota yhteyttä